Foto: Malin Wrigstad /IKON

Grupper för ungdomar

paX mellanstadiet

Tisdagar klockan 13.30 - 15.30

paX högstadiet

Torsdagar klockan 15.30 - 17.30