Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Följande personer är valda till Kyrkofullmäktige i Storfors församling under mandatperioden 2022-2025

Arbetarepartiet socialdemokraterna:

Thomas Backelin
Ingrid Resare
Aurora Rioflorido
Janina Hjälm
Marie Louise Sandberg
Marie-Louise Andersson

Kyrklig samling:

Anders Nordell
Toni Lysholm Christensen
Lars-Erik Karlsson
Synnöve Skeppstedt
Marianne Karlsson
Björn Larsson
Ingrid Andersson
Birgitta Westholm
Magnus Liljekvist
Celia Paakkonen
Ingalill Lindqvist
Ronja Skeppstedt
Brita Jansson
Solveig Hedlund

Kyrkorådet

Följande personer ingår i församlingens kyrkoråd under mandatperioden 2022-2025

Ordinarie:

Anders Nordell, ordförande
Lars-Erik Karlsson, vice ordförande
Toni Lysholm Christensen
Synnöve Skeppstedt
Janina Hjälm
Aurora Rioflorido
Elsie Schwab Hollsten, Kh

Ersättare:

Ingrid Andersson
Björn Larsson
Marianne Karlsson
Celia Paakkonen
Thomas Backelin
Ingrid Resare