Pastorsexpedition

Kontakta pastorsexpeditionen när du vill boka tid för dop, vigsel eller begravning i någon av våra kyrkor, boka församlingshem eller beställa en kondoleans. Samt om du har frågor som rör församlingens kyrkogårdar och gravar, t.ex. gravskötsel eller gravrättsinnehav.

Kondoleanser

Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska visa sitt deltagande till de anhöriga i samband med ett dödsfall. Förutom att prata direkt med de anhöriga eller lämna blommor så kan man skicka en kondoleans i samband med begravningen.

Gravskötsel

Du kan välja att själv sköta om gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering.

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg är några av livets stora händelser.