Barn som målar änglar.
Foto: Jonas Tobin/Ikon

Vardagsgudstjänst

En barnvänlig kort gudstjänst i Stora Lundby församlingshem några gånger per termin.

Några onsdagseftermiddagar per termin firar vi en enkel gudstjänst i Stora Lundby församlingshem tillsammans med vår förskola. Församlingens andra barngrupper brukar också medverka.

Datum: 24 april kl 16.30

Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!