Exteriörbild av Stora Lundby kyrka
Foto: Jonas Tobin

Utse grav

Det finns mycket att tänka på när man ska utse en gravplats. Den här checklistan kan vara till hjälp.

Utse en gravplats

Ett av många beslut man måste ta i samband med en anhörigs död, är vart han eller hon skall ligga. Det är många önskningar, värderingar, frågetecken och kanske funderingar kring sin egen död som man måste ta med i det valet. Det som dock är viktigast är den dödes önskan. Den skall i första hand följas.

Här är en del du kan fundera på innan du tar kontakt med oss på kyrkogården!

  • Den dödes kända önskningar kan vara allt från en bestämd plats till ett soligt läge, under ett träd eller nära någon man känner. Fundera igenom vad du vet om detta.
  • Bland det första som vi faktiskt frågar är om du själv har tänkt att ligga i graven så småningom. Då behöver vi också veta om du vill kremeras eller kistbegravas.
  • Har du någon eller någon nära en annan grav på kyrkogården? Om det finns plats kvar i graven – och gamla gravar finns det ofta plats i, framför allt för urnor – så kan man fråga gravrättsinnehavaren om du får placera din anhöriga i graven. Detta är ett bra sätt att faktiskt bevara sina gamla släktgravar – dessutom är det enklare att sköta en grav än flera.
  • Har du en annan grav men inte vill begrava din anhöriga däri så kan vi kanske ändå visa en plats i närheten av denna, för att din skötsel av gravarna skall bli enklare.
  • Var? är förstås den större frågan. Även där finns en del saker att lägga in i sin värdering. Vi har fyra delar på Stora Lundby kyrkogård, som vi beskriver nedan.

Om du letar efter en specifik grav, sök på http://svenskagravar.se

Gamla Kyrkogården stora lundby kyrkogård

På Gamla Kyrkogården är det lummigt och med mycket träd. Här håller sig ofta rabatterna något fuktigare än på resten av kyrkogården. På framsidan av kyrkan är det enklast att ta sig till vintertid. Baksidan är fridfull med närhet till hästhagen. Här finns alla sorters gravvårdar, så man har själv ett mycket fritt val. Man har möjlighet att ta över en gammal gravramsgrav och gravera om stenen efter egen önskan. På Gamla Kyrkogården återupplåter vi gamla gravar. Detta innebär att någon annan kan ha blivit kistbegravd där för minst 25 år sedan, oftast mycket mer. Vi gräver sedan ovanför den sist gravsatta kistan, som ofta är gravsatt på 180-200 cm djup. En ny urna ligger på 80 cm djup.

Vid Kapellet stora lundby kyrkogård

Kapellet erbjuder mycket häckar och inramande små kvarter. De flesta gravar är lätta att komma åt även vintertid. Här är också gravvårdsvalet rätt fritt, dock får man inte göra nya gravramsgravar här. Kapellet är det område där vi kan upplåta minst antal gravar. Också här återupplåter vi gamla gravar.

Nya Kyrkogården stora lundby kyrkogård

Nya Kyrkogården är en öppen begravningsyta med enstaka träd i små grupper. Här finns helt nya ogrävda gravar med bestämda ytor för kistor och urnor. Eftersom det finns lite träd så torkar gravrabatterna lätt ut sommartid. Här får man inte heller anlägga gravramsgravar och på det lilla fältet närmast stora vägen får man endast ha liggande gravvårdar, annars är valet relativt fritt även här. Man kan komma nära sin grav med bil på Nya Kyrkogården.

Minneslunden stora lundby kyrkogård

På Nya Kyrkogården ligger även Minneslunden som är en plats man kan begrava sin anhöriga på om du inte vill ha en egen grav att gå till. Detta kan vara praktiskt om du t.ex. bor långt ifrån kyrkogården där din avlidna mor bestämt att hon vill ligga. Vi sköter blommorna som finns i rabatten runt Minneslunden.

Vi finns till din hjälp

När du funderat på dessa frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi guidar dig runt kyrkogården och visar på alternativ, svarar på frågor och funderingar. Det kan ju vara skönt att veta att man faktiskt inte behöver bestämma sig på en gång – man har ett år på sig att gravsätta sin avlidna anhöriga.

Josefine Sjögren

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kyrkogårdsföreståndare, Dataskyddsombud