Foto: Magnus Aronson /Ikon

Styrning och Protokoll

Här kan du läsa församlingsinstruktion, policydokument och protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Stora Lundby-Östad pastorat.