Stora Lundby kyrka och klockstapel.
Foto: Jonas Tobin

Stora Lundby kyrka

Stora Lundby kyrka ligger strax utanför samhället Gråbo. Nuvarande Stora Lundby kyrka är från 1728 men har haft medeltida föregångare på platsen.

Stora Lundby kyrka

Det finns fornlämningar som tyder på att det funnits en mycket tidig bebyggelse vid sjön Mjörns sydvästra del. Bredvid Stora Lundby kyrka, väster om vägen mellan Gråbo och Stenkullen, finns en ekdunge. Där finns fynd som tyder på att platsen använts redan i förkristen tid som offerplats. Det är därför logiskt att tro att platsen sedan användes för att bygga den första kristna kyrkobyggnaden.

På samma plats som den nuvarande kyrkan ligger har det funnits en medeltida kyrka. Det är osäkert hur den såg ut. Den medeltida kyrkan sköttes inte under krigstider när Sverige låg i krig med Danmark. År 1725 beslöts det att bygga en ny kyrka.

 

Den kyrka som finns i dag blev färdig 1728. Byggnaden har byggts till efter det. Vapenhuset byggdes på 1740-talet, och en sakristia kom till först 1939.

1966 genomfördes en inre omfattande restaurering. Då lades mittgången om till stengolv, läktarbänkarna togs bort och korets målning från 1700-talet togs fram och restaurerades. År 2003 revs det gamla vapenhuset och ersattes med ett större vapenhus med extrautrymmen. Huvudingången flyttades då från väster till det nya vapenhusets norra sida.

Den senaste restaureringen skedde 2012. Då byttes puts på innerväggarna, skadade målningar och snickerier renoverades, uppvärmningssystemet byttes ut, belysningen förbättrades och det gamla trägolvet under bänkarna byttes mot sten. Sakristian fick också en helt ny inredning.

Klockstapeln

Klockstapeln av trä sydväst om kyrkan är äldre än själva kyrkobyggnaden. Klockstapeln dateras till år 1722 och är av inbyggd typ med klickformad huv. Den har två klockor, den större utan inskription, troligen från medeltiden, den mindre märkt CB (Carin Bjelke) blev omgjuten 1687.

Så hittar du hit:

Stora Lundby kyrka ligger längs Gråbovägen mellan Gråbo och Stenkullen, strax utanför orten Gråbo.
Besöksadress: Stora Lundby kyrkväg, 443 42 Gråbo.

Närmaste busshållplats är Stora Lundby kyrka.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå och molnig himmel.

Våra kyrkor

Här kan du läsa mer om Stora Lundby kyrka i Gråbo och Östad kyrka i Östad/Sjövik.