Annandag pingst - En god vind i rörelse

Text av Mirjam Johansson

 

När Andens vind blåser över världen kommer goda saker i rörelse på det sätt Gud vill och har tänkt. Under pingsten läser vi i Bibeln om en sådan rörelse. Det står om att lärjungen Petrus vittnar om Jesus för folket, om att var och en som tror på Jesus inte ska bli dömd utan få syndernas förlåtelse. Vi läser om att de som hör om detta möter Gud, och får del av den helige Ande och det står att de började lovsjunga och att de talade med ett nytt språk som Gud gav dem. Detta hände på den första pingsten.

Vissa blev förvånade, de trodde inte att alla skulle få Andens gåva, utan bara de som var omvända judar. Gud kan göra oss förvånade ibland – Han väljer inte ut människor på det sätt som vi ibland gör. Han ser till alla människors hjärtan och längtan, till om det finns en öppen dörr. Gud tvingar sig inte på, man brukar säga att dörrhandtaget finns på vårt hjärtas insida. Vi väljer själva om vi vill öppna för Honom, och då vill den helige Ande komma med sin närvaro.

Jorden sett från rymden. Skandinavien skymtar på bilden.

Den helige Ande kallas i Bibeln för Hjälparen, och Han vill hjälpa oss och påminna oss om det Jesus har sagt. Det står: ”Men Hjälparen, den helige Anden, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Johannes 14:26) Jesus berättar att den helige Ande är den som kommer leda oss in i hela sanningen. Den helige Ande vill leda och visa väg, Han är som en kompass som vill hjälpa oss att få rätt inriktning i våra liv.

Där budskapet om Jesus går ut i vår värld blåser Andens vind, där är Guds rike i rörelse. Även vi får ta emot Jesus förlåtelse idag, evangeliet, och när vi gör det, får vi den helige Ande som en dyrbar gåva och vän. Även vi får vittna och berätta om Jesus och när vi gör det är den helige Andes vind i rörelse.

Bön:

Helige Ande, tack för att du vill vara vår vän och vägledare, och vår Hjälpare. Påminn oss om det Jesus har sagt och gjort, så att evangeliet blir levande för oss. Hjälp oss att våga vara frimodiga vittnen. Tack för att det inte är genom någon människas styrka eller kraft som det ska ske – utan genom dig, helige Ande. Vi ber att du får vara i rörelse i vår församling och i våra liv, på det sätt som du vill. Amen.

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.