Altare, kors och kyrkbänkar utomhus i en skogsdunge. På altaret ligger en vit stor pärla från frälsarkransvandringen i Östad.
Foto: Anna Carlsson

Övriga gudstjänstplatser

Här hittar du adress och vägbeskrivning till de gudstjänstplatser som inte är Stora Lundby och Östad kyrkor

Båda församlingar har ett gott samarbete och firar ofta gudstjänst ihop med Equmeniakyrkorna i Sjövik och Gråbo och Centrumkyrkan i Gråbo. Dessutom firas det gudstjänst i andra lokaler också, i Gråbo samhälle och på friluftsgudstjänster.

Utekyrkan i Östad

I skogsbacken bredvid Östad församlingshem ligger Utekyrkan, en gudstjänstplats som främst används för friluftsgudstjänster på sommaren.

Friluftskyrka med bänkar och altare ute i en skogsdunge vid Östad församlingshem.
Foto: Anna Carlsson

Parkering vid församlingshemmet

Adress: Östadsvägen 381, Sjövik

Närmaste busshållplats är Östad kyrka, vid väg 190.

Gudstjänstplatsen vid Stora Lundby kyrka

Utomhusaltare på Stora Lundby kyrkogård
Foto: Jessica Svensson

På sommaren hålls det friluftsgudstjänster utomhus på Stora Lundby kyrkogård, vid den del där friluftsaltaret och det stora korset står.

Parkering på kyrkogårdens parkering.

Equmeniakyrkan, Sjövik

Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik firar gemensam gudstjänst en söndag i månaden. Dessutom har kyrkorna en gemensam vuxenkör.

Equmeniakyrkan Sjövik.

Adress: Östad Byväg 5, Sjövik

https://equmeniakyrkan.se/sjovik/

Klaradals kloster, Sjövik

På klostret lever och arbetar Helige Franciskus systraskap, en av de grupper som lever kommunitets- eller klosterliv inom Svenska kyrkan. Någon av Stora Lundby-Östads präster tjänstgör ofta vid klostrets mässor.

Klaradals kloster i Sjövik.
Klaradals kloster


Adress: Lindåsvägen 22, Sjövik.
Närmaste busshållplats är Hovgårdsvägen, hållplatsen före Sjöviks busstation.

http://www.klaradalskloster.se/

Kåtan vid Skäfthults gård, Risveden

Kåtan används sommartid för friluftsgudstjänster tillsammans med Equmeniakyrkan Sjövik.

Kåtan i skogen vid Skäfthults gård.
Foto: Ingemar Hansson

Vägbeskrivning: (totalt ca 5 km från Östad)

Kör in på Kvarnvägen mitt emot Östad kyrka. Sväng sedan in på Skäfthultsvägen fram till Skäfthults gård. Parkera där och gå ca 300 m till kåtan. Observera att detta är en privat väg.

Centrumkyrkan, Gråbo

Stora Lundby församling har ett nära ekumeniskt samarbete med Centrumkyrkan (pingstkyrkan) i Gråbo. Närmaste busshållplats är Gråbo busstation.

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Adress: Mjörnbotorget 2, Gråbo

www.centrumkyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan, Gråbo

Stora Lundby församling har ett nära ekumeniskt samarbete med Equmeniakyrkan (före detta Missionskyrkan) i Gråbo. Närmaste busshållplats är Gråbo busstation.

Equmeniakyrkan Gråbo.

Adress: Mossalaggsvägen 6, Gråbo

https://www.equmeniakyrkangrabo.se/

Parasollen, Gråbo

Aktivitetshuset Parasollen ligger mitt i Gråbo och innehåller, förutom 40 lägenheter för äldre, en förskola, ett bad och en restaurang.

Parasollen i Gråbo.
Parasollen, Gråbo

Här firas det gudstjänst varannan tisdag under vår- och hösttermin.

Adress: Lundbyvägen 21, Gråbo