Övriga gudstjänstplatser

Här hittar du adress och vägbeskrivning till de gudstjänstplatser som inte är Stora Lundby och Östad kyrkor

Båda församlingar har ett gott samarbete och firar ofta gudstjänst ihop med Equmeniakyrkorna i Sjövik och Gråbo och Centrumkyrkan i Gråbo. Dessutom firas det gudstjänst i andra lokaler också, i Gråbo samhälle och på friluftsgudstjänster.

Equmeniakyrkan, Sjövik

Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik firar gemensam gudstjänst en söndag i månaden. Dessutom har kyrkorna en gemensam vuxenkör och bedriver gemensam scoutverksamhet.

Equmeniakyrkan Sjövik.

Adress: Östad Byväg 5, Sjövik

www.sjovikmissionskyrka.se

Klaradals kloster, Sjövik

På klostret lever och arbetar Helige Franciskus systraskap, en av de grupper som lever kommunitets- eller klosterliv inom Svenska kyrkan.Vid klostrets mässor tjänstgör ofta någon av Stora Lundby-Östads pastorats präster.

Klaradals kloster i Sjövik.
Klaradals kloster


Adress: Lindåsvägen 22, Sjövik.
Närmaste busshållplats är Hovgårdsvägen, hållplatsen före Sjöviks busstation.

http://www.klaradalskloster.se/

Kåtan vid Skäfthults gård, Risveden

Kåtan i skogen vid Skäfthults gård.
Foto: Ingemar Hansson

Vägbeskrivning: (totalt ca 5 km från Östad)

Kör in på Kvarnvägen mitt emot Östad kyrka. Sväng sedan in på Skäfthultsvägen fram till Skäfthults gård. Parkera där och gå ca 300 m till kåtan. Observera att detta är en privat väg.

Centrumkyrkan, Gråbo

Stora Lundby församling har ett nära ekumeniskt samarbete med Centrumkyrkan (pingstkyrkan) i Gråbo. Närmaste busshållplats är Gråbo busstation.

Centrumkyrkan
Centrumkyrkan

Adress: Mjörnbotorget 2, Gråbo

www.centrumkyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan, Gråbo

Stora Lundby församling har ett nära ekumeniskt samarbete med Equmeniakyrkan (fd Missionskyrkan) i Gråbo. Närmaste busshållplats är Gråbo busstation.

Equmeniakyrkan Gråbo.

Adress: Mossalaggsvägen 6, Gråbo

http://www.missionskyrkangrabo.se

Parasollen, Gråbo

Aktivitetshuset Parasollen ligger mitt i Gråbo och innehåller, förutom 40 lägenheter för äldre, en förskola, ett bad, ett bibliotek och en restaurang.

Parasollen i Gråbo.
Parasollen, Gråbo

Här firas det gudstjänst varannan tisdag under vår- och hösttermin.

Adress: Lundbyvägen 21, Gråbo