Altare, kors och kyrkbänkar utomhus i en skogsdunge. På altaret ligger en vit stor pärla från frälsarkransvandringen i Östad.
Foto: Anna Carlsson

Övriga gudstjänstplatser

Här hittar du adress och vägbeskrivning till de gudstjänstplatser som inte är Stora Lundby och Östad kyrkor

Båda församlingar har ett gott samarbete och firar ofta gudstjänst ihop med Equmeniakyrkorna i Sjövik och Gråbo och Centrumkyrkan i Gråbo. Dessutom firas det gudstjänst i andra lokaler också, i Gråbo samhälle och på friluftsgudstjänster.

Östad utekyrka

Gudstjänstplatsen vid Stora Lundby kyrka

Stora Lundby hembygdsgård

Equmeniakyrkan Sjövik

Klaradals kloster

Skäfthults gård

Centrumkyrkan Gråbo

Equmeniakyrkan Gråbo

Parasollen, Gråbo

Bohlins torg, Sjövik