Östad kyrka med blommande körsbärsträd i förgrunden.
Foto: Liselott Johansson

Östad kyrkogård

Den äldre delen av kyrkogården

Kyrkogårdsanläggningen har medeltida ursprung och ska enligt uppgift ha utvidgats åt alla fyra väderstreck kring år 1860. På 1910-talet utvidgades anläggningen åt öster. 1990 invigdes den senaste delen på kyrkogårdens södra del.
De äldre delarna av kyrkogården kantas av en kallmur samt en krans av planterade träd. Trädkransen består av bland annat alm, lönn och kastanj. Kallmuren fungerar i söder som stödmur. Dessutom finns en rad med jasminer och syrener intill koret och sakristian samt en solitär lönn ett stycke öster om kyrkan.
Kyrkogårdsdelen från 1990 ligger i söder nedanför stödmuren och kantas av formklippta häckar. Den ansluts till den gamla delen genom två trappor, med steg av natursten samt en processionsväg som löper genom muren.
I den äldsta delen av kyrkogårdens sydvästra hörn ligger ett sockenmagasin från år 1824.

Minneslund och askgravplats

Mitt på den nyaste delen av kyrkogården finns en minneslund och en askgravplats. 

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

Exteriörbild av Stora Lundby kyrka

Utse grav

Det finns mycket att tänka på när man ska utse en gravplats. Den här checklistan kan vara till hjälp.

Östad kyrka i höstskrud.

Östad kyrka

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Där kyrkan står har det funnits en eller kanske två kyrkor tidigare. Redan på medeltiden låg det en kyrka på platsen.

Friluftskyrka med bänkar och altare ute i en skogsdunge vid Östad församlingshem.

Östad kyrkopark och Torins trädgård

Östad kyrkopark har en historia som går minst 120 år tillbaka i tiden. Den användes flitigt på slutet av 1800-talet under kyrkoherde Torins tid. Hans upplevelser av återhämtning i naturen stöds idag av forskning inom hälsa och natur.