Östad kyrka i höstskrud.
Foto: Daniel Castor

Östad kyrka

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Kyrkan är belägen på en medeltida kyrkplats och har haft en eller möjligen två föregångare på platsen.

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Den närbelägna Östads kyrkby har ett karakteristiskt läge mellan de mer höglänta partierna längs med Östadåsen och slätten ner not Mjörn. Utmed åsen finns en rik mängd fornlämningar bestående av bland annat fornåkrar och förhistoriska gravfält. Längs Mjörns stränder har ett flertal stenåldersbostäder påträffats.

Historik

Östads kyrka är belägen på en medeltida kyrkplats och har haft en eller möjligen två föregångare på platsen. Byns medeltida stenkyrka revs 1690 till förmån för en större stenkyrka med rektangulärt långhus och tresidigt kor i öster. Ett litet parti av det medeltida murverket  anses bevarat i kyrkans nordvästra hörn. Kyrkan saknade från början torn och sakristia. Församlingens enda klocka var upphängd i en klockstapel. Ett torn i trä byggdes 1777 med plats för två klockor. Lillklockan hämtades från klockstapeln och en ny storklocka gjöts i Skara av N. Bildsten. År 1916 byggdes en sakristia på södra sidan av kyrkan.

Branden och återuppbyggnaden

1945 drabbades kyrkan av en eldsvåda som förintade kyrkans tak, trätorn och en hel del av inredningen. Ett flertal värdefulla inventarier hann emellertid räddas, däribland den medeltida dopfunten samt predikstolen tillverkad av M. Schmidt (1715) och altarmålningen av J. Ross (1729). Kyrkan återuppbyggdes på de befintliga murarna från 1690 i arkitekt Axel Forséns regi med ny sakristia söder om koret och nytt torn i tegel vid långhusets västgavel. Utvändigt karaktäriseras kyrkan av långhus och kor från 1690 med torn, sakristia, skifferbelagda tak, fönster och portar från 1945.

Båda klockorna smälte vid branden 1945. I de nuvarande ingår cirka 500 kg malm från de brandhärjade klockorna. Storklockan har diametern 990 mm och väger 600 kg. Lillklockans diameter är 830 mm och vikten är 350 kg
En viss härstamning finns till den medeltida klockstapelklockan eftersom lillklockan som var daterad 1721 gjöts av malm från den medeltida klockan och malm funnet på Östads säteri.

Interiören återställdes i möjligaste mån till det utseende kyrkan hade före 1916 års renovering, då bänkinredning med mera byttes ut. Läktarbröstet med apostlabilder som troligen härstammade från 1600-talet återskapades efter branden av konservatorn och artisten Thorbjörn Engblad med hjälp av fotografier, liksom ljudtaket över predikstolen och andra träföremål. Invändigt präglas kyrkan i sin helhet av (den huvudsakligen nybarocka) inredningen från 1945 samt av predikstolen och altarmålningen från 1700-talet i barockstil.

Så hittar du hit:

Östad kyrka ligger längs väg 190 i Östad by. Närmaste busshållplats är Östads kyrka.

Besöksadress: Östadsvägen 381,  443 74 SJÖVIK