Ett guldigt kors på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från oss

Nyhet

Har du fått ett utskick hem i brevlådan med erbjudande om gravstenstvätt? Vi vill klargöra att det inte kommer från kyrkogårdsförvaltningen.

Vi har fått reda på att flera dödsbon har fått brev hemskickat som handlar om gravstenstvätt. Erbjudandet i brevet, som kan uppfattas som en faktura, kommer från ett privat gravskötselföretag. Eftersom det rör sig om ett erbjudande behöver du inte betala om du inte vill anlita företaget, vilket också framgår av utskicket.

1. Är det kyrkogårdsförvaltningen som skickar breven?

Nej, det är inte Stora Lundby-Östad pastorats kyrkogårdsförvaltning som skickar breven. Det är erbjudande från ett privat gravskötselföretag. Utskick från vår kyrkogårdsförvaltning har alltid Svenska kyrkans logotyp, se bilden.

Stora Lundby-Östad pastorat

2. Har kyrkogårdsförvaltning lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress eller gravplatsbeteckning till företaget?
Nej, vi har inte lämnat ut namn och adress till det privata gravskötselföretaget. 

3. Vad händer om jag betalar/betalat?
Det kan vi tyvärr inte svara på. Alla sådana frågor måste vi hänvisa direkt till det privata gravskötselföretaget.

4. Jag har redan beställt skötsel/tvätt av min grav från kyrkogårdsförvaltningen. Vad händer nu?
Du som beställt skötsel/tvätt av din grav från Stora Lundby-Östad pastorats kyrkogårdsförvaltning, behöver inte göra någonting. Den beställning som du gett oss utför vi. Vårt arbetssätt bygger alltid på att gravrättsinnehavare aktivt beställer skötsel, tvätt och andra tjänster direkt av oss. 

Självklart kan du välja att anlita någon annan aktör än vår kyrkogårdsförvaltning för att sköta om din gravplats eller gravsten. Vi rekommenderar dig att först kontrollera att företaget du anlitar är seriöst. Var uppmärksam på var fakturor, erbjudanden eller inbetalningskort kommer ifrån.

Har du frågor, så hör av dig till oss!

Förra året i april 2023 skickades ett liknande brev ut till gravrättsinnehavare om erbjudande av gravtvätt. Nyhetsinslaget nedan är från april 2023:

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress:

Stora Lundby kyrkogård, Stora Lundby Kyrkväg,  443 42 Gråbo

Postadress:

Kyrkogårdsförvaltningen, Stora Lundby Östad pastorat,
Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo

Mejl:

storalundbyostad.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon:

0302-49 61 28, telefontid måndag-fredag kl 10-12

 

 

Kyrkogårdsförvaltningens sidor