skymt av en flicka med mörkt hår som flyger i vinden. Flickan tittar skyggt ut från ett bilfönster.
Foto: Benjamin Voros

Talita tar vid där vägen tar slut

Nyhet Publicerad

Intervju med Talitamedarbetaren Andrea i Informationsbladet hösten 2020. Text: Frida Vikström

Under 2020 har Stora Lundby församling valt att stödja organisationen Talita som församlingsprojekt. Talita är en kristen organisation som hjälper flickor och kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel. ”Talita” – lilla flicka – var det arameiska ord Jesus använde när han uppväckte en flicka från döden. Visionen för organisationen Talita är att de kvinnor och flickor de möter ska få resa sig upp till ett nytt liv.

Talita startades i Stockholm 2004 av Anna och Josephine. Av säkerhetsskäl anger inte Talitas medarbetare offentligt vad de heter i efternamn. På ideell basis började de söka upp och hjälpa kvinnor som gick på Malmskillnadsgatan och sålde sina kroppar. Efter utbildning i traumaterapi började Anna och Josephine ge terapi och undervisning till de tjejer de fick kontakt med. Talitas arbete har efter hand vuxit vidare. Nu driver organsiationen ett skyddat boende i Stockholm och ett i Göteborg där de boende får genomgå ett 1-årigt rehabiliteringsprogram med god evidens. Talita bedriver även verksamhet i Rumänien, Mongoliet och Kenya genom samarbetspartners. I dessa länder försörjer sig många kvinnor genom prostitution.

Talita har byggt upp ett stort förtroendekapital i samhället och etablerat ett nära samarbete med flera myndigheter. I maj i år uppstod en mediadebatt kring sexhandel och representanter för Talita blev då inkallade som experter i ämnet.
Den 20 maj fick jag möjlighet att göra en telefonintervju med Andrea, verksamhetschef för Talitas arbete i Göteborg.
Andrea hade studerat statsvetenskap och drevs av en längtan att jobba mot prostitution och människohandel redan innan hon började på Talita. Hon hade också bedrivit uppsökande arbete för kvinnor i prostitution på ideell basis genom en församling. Hon önskade se en samhällsförändring på ett politiskt plan och ville visa kvinnornas perspektiv, de kvinnor som oftast saknar röst i vårt samhälle. Nu är hon anställd i Talita och leder arbetet på Göteborgs skyddade boende och rehabiliteringsprogram. Hon är också ofta ute och föreläser på olika myndigheter som polisen, socialtjänsten och sjukvården.

Något som berört Andrea speciellt under dessa år på Talita är de två tillfällen hon fått följa en gravid kvinna från gatan i hennes process. Hon har fått vara ett stöd för båda kvinnorna i deras val att gå emot människohandlarens vilja och behålla sitt barn. När barnen sedan föddes var det Andrea som var med vid båda förlossningarna och klippte navelsträngen. Hon har fortfarande kontakt med mammorna och deras barn som nu är två respektive tre år gamla.

Kvinnorna som talita möter erbjuds ett rehabiliterings-
program som bygger på fem delar:

  1. Framtidsplanering
  2. Traumaterapi
  3. Psykologi/hjärnan
  4. Samhällsorientering
  5. Bibel och bön

Den sistnämnda delen är valfri och påminner om en Alpha-kurs, vilket är en grundkurs i kristen tro som även Stora Lundby församling erbjuder.

Många kvinnor kommer från kulturer där den kristna tron är självklar. I Rumänien har man ofta vuxit upp med den katolska eller ortodoxa kyrkan och i Kenya har man ofta en koppling till någon pingstförsamling. Kvinnor uppvuxna i Sverige har ofta en mycket skev och dömande bild av Gud eller saknar helt en tro. Men de flesta – även de som inte är uttalat troende – väljer att vara med på denna valfria del med Bibel och bön.
 Enligt Talitas synsätt så skadas något av personens innersta när man utsätts för sexuella övergrepp. Detta påverkar också personens relation och tillit till Gud som också finns i det innersta.
 Andrea har tydligt fått erfara att rehabiliteringen av en persons inre underlättas om hon samtidigt får en återupprättad och läkt relation med Gud. Bibelord och bön kan ofta beröra dessa kvinnor som levt så länge i ett totalt mörker på så många plan väldigt starkt.

Hon har fått konfronteras med lidandets problem i detta arbete. ”Varför tillåter Gud att detta onda får ske?” Det kan också vara svårt att förhålla sig till de män som utsatt kvinnorna för övergrepp. – Jag kan inte älska alla, men Gud älskar alla människor, även dessa män. Jag får lägga det på Gud, säger Andrea.

Talita har en speciell uppgift i vårt samhälle. De hjälper en grupp som samhället inte kan bära, de som annars faller mellan stolarna. Många kommer från andra länder och saknar uppehållstillstånd. För att svenska myndigheter ska ingripa måste övergreppen vara gjorda inom Sveriges gränser, men Talita hjälper även de som varit utsatta i andra länder innan de kom hit.

Andrea är nu på väg in i nya uppgifter inom Talita. När denna artikel kommer ut har Andrea redan flyttat till Stockholm för att starta ett arbete för svenska unga tjejer som är utnyttjade genom filmer i sociala medier. Men arbetet i Göteborg kommer att fortsätta under en annan persons ledning och Andrea hoppas att fler skyddade boenden ska kunna startas upp på fler platser i Sverige och världen.

Samtalet med Andrea berör mig djupt och jag frågar henne slutligen vad vi som församling kan göra för dessa flickor och kvinnor mer än samla pengar. – Var med och be för vårt arbete, vår personal och organisation, blir svaret.

Så tog han barnets hand och sade: Talita koum! Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!

Markusevangeliet kapitel 5, vers 41