sammansatt bild av porträttfoton av Hanna Engström och Carl Sjögren.
Foto: Magnus Aronsson

Lokalborna som väljer ut framtida psalmer

Nyhet Publicerad Ändrad

Hanna Engström och Carl Sjögren är två av de tjugo personer som har handplockats för att göra ett viktigt jobb för den framtida kyrkomusiken. De ska sålla bland den stora mängden inkomna förslag till nya psalmer till psalmboken. Artikel ur Ljusbäraren hösten 2023, text: Anna Carlsson

Vad definierar en bra psalm, frågar jag Hanna och Carl när vi ses för intervjun. Hanna är organist i Stora Lundby församling och Carl är kyrkoherde i Mölndal. Båda har blivit tillfrågade och tackat ja till att ingå i den grupp som ska granska inkomna förslag till nya psalmer. De är också de två som kommer från Göteborgs stift och av en händelse bor båda i Gråbotrakten. 

De diskuterar lite och kommer fram till ungefär samma sak: 
en bra psalm har både en sångbar musik som man lätt kan sjunga tillsammans med andra, och en text som på något sätt uttrycker levd tro. 
Musik och text ska också komplettera varandra, säger Hanna. Det ska vara en text som talar till mig personligen, som kanske inte bara är ett bibelcitat utan som säger något om vardagskristendom. 
Det ska dessutom vara musik som är pedagogiskt upplagd så att den är enkel att lära sig att sjunga med i. Om allt det uppfylls så spelar det ingen roll om den skrevs för 170 år sedan, säger Carl, den känns ändå relevant och talar till människor idag. 

Det är ett spännande, men inte enbart enkelt uppdrag som Hanna och Carl tar sig an tillsammans med 18 andra personer. I den digitala brevlåda som fanns öppen under ett drygt år kom det in totalt 9 485 förslag på nya psalmer. En del psalmförslag har sållats bort då det var dubbletter eller uppenbart spam, men det är ändå en stor mängd som gruppen ska gå igenom. Det är både text och musik som ska bedömas.

Gruppen representerar olika åldrar, kön, olika typer av församlingar och landsändar. Allt för att det ska bli ett så bra resultat som möjligt. Det som alla har gemensamt är ett öppet sinne, någon sorts musikalisk bakgrund och ett starkt intresse för musik i kyrkan. Många av dem är kyrkomusiker, präster eller musik/teologistuderande.

Hur kommer då jobbet att gå till? De konkreta direktiven för gruppens arbete får vi veta i höst, berättar Hanna och Carl, men vi kommer att ses fysiskt några dagar i taget och jobba i grupper om fem personer, med minst en kyrkomusiker och en präst i varje grupp. Arbetet kommer att pågå under en lång tid. Varje grupp tar sig an drygt 2 000 psalmförslag.

Det kommer nog att bli intensiva dagar när vi ses, tror Hanna. I slutändan kanske det blir hundra psalmer som hamnar i psalmboken, gissar Carl.

Psalmprojektet har fått stort genomslag i media, mer än senaste Bibelöversättningen. Psalmer är nog helt enkelt mer folkliga än bibeltexter och ligger folk varmt om hjärtat.

Om psalmprojektet, text Henrik Tobin

Svenska kyrkans kyrkomöte beslöt 2016 att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att komma med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken.

Kyrkostyrelsen har sedan beslutat om två parallella spår:

  1. en digital insamling av nya psalmer
  2. en revision av Den svenska psalmboken 1986.

Insamlingen ”Nya psalmer” avslutades 31 december 2022. 
Nu förbereds urvalsarbetet som ett antal arbetsgrupper kommer genomföra med start i höst. 

Det pågår också ett förberedelsearbete när det gäller Den svenska psalmboken 1986. Det handlar bland annat om att reda ut ekonomiska och upphovsrättsliga förutsättningar. 

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.