I valet och kvalet

Nyhet Publicerad

Kyrkoherde Mattias i Informationsbladet hösten 2018

»Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Denna devis av filosofen och skalden Thomas Thorild, har satt myror i huvudet på studenter sedan 1877. Minst.
Det var i alla fall då den höggs in i sten ovanför porten till Uppsala universitet. Men fritänkaren Thorild hade myntat orden långt tidigare, år 1794, i skriften »Rätt eller alla samhällens eviga lag«.
Thorild var inspirerad av franska revolutionen, men blev betänksam när terrorn tog över. Den totala friheten skapade våld. Alltså borde rätten sökas på annat håll, kanske i Guds rike, eller hos de visa få.
Att tänka fritt är alltid stort. Men tänka rätt är större, antagligen för att det är så mycket svårare.«

Så här skrev Ulrika Knutson i tidningen Fokus i maj 2012. Att tänka fritt och tänka rätt. Ett valår kanske det kan överföras på att välja fritt och välja rätt.
Vilket samhälle vill vi ha, vilka prioriteringar vill vi göra, vilka krav och förväntningar har vi på enskild frihet kontra gemensamt ansvar, hur vill vi att Sverige skall se ut imorgon och hur vill vi ta oss dit?

Fritt är stort. Rätt är större, men finns det något som är rätt för alla? Går det att komma bortom kompromisserna när vi väljer färdväg framåt, eller ligger det rätta just i de rätta kompromisserna?

I Bibeln finns en hel del skrivet om val. Men det är val där det sällan finns utrymme för kompromisser. Valet mellan liv och död som det återges i femte Mosebok till exempel:

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.

Psalm 752, Tore Littmark

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv…
(5 Mos 31:19-20)

Eller det val som Jesus ställer den rike ynglingen inför, han som ansåg att han redan hade uppfyllt alla bud som fanns:
Jesus såg på honom med kärlek och sade:

”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”
(Mark 10:21)

Du och jag är fria medborgare med frihet att välja, både i de allmänna valen och i de val vi ställs inför i våra egna liv. Med stor frihet följer stort ansvar. Gud hjälpe oss att ta det ansvaret!

Med Tore Littmarks uppmuntrande ord i psalm 752:

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.