En tegelpanna ligger på en grusbädd. På teglet finns den handmålade texten Förundras över alla, även det vardagliga.
Foto: Anna Carlsson

Grön diakoni - att hitta tillbaka till sig själv ute i Guds skapelse

Nyhet Publicerad Ändrad

Intervju med Lise-Lott Claesson och Lisa Norberg, ansvariga för Östad församlings gröna diakoniverksamhet. Publicerad i Informationsbladet hösten 2020

I trädgården med växthus vid Östad kyrka håller trädgårdsarbetaren Lisa Norgren på och gräver. Det är i början av juni och allt håller på att slå ut. Inne i växthuset finns det plantor i drivbänkarna, som planterats av den ena av de grupper inom Grön diakoni som finns i församlingen.
– Här har jag tänkt att göra en rabatt med bibliska växter, säger Lisa och pekar. Det finns ju många växter omnämnda i Bibeln, och många växter som har använts i klosterträdgårdar. Visste du förresten att kirskål är en gammal klosterväxt som spridit sig och nu mest ses som ett ogräs? Det är nyttigt, fullt av C-vitamin och gott att använda i matlagning.

Hon har många planer för trädgården som är en av utgångspunkterna för församlingens grupper inom grön diakoni. Det är något som funnits ett tag i Östad församling i olika former. Idag finns det två grupper, en mer inriktad på att ”bara vara” och en som är mer aktiv och gärna påtar i trädgården. Båda grupperna leds av diakon Lise-Lott Claesson, och Lisa Norgren är med och leder den mer aktiva gruppen.

Vad är då grön diakoni?
Lise-Lott förklarar: Här kopplar vi ihop vistelse i naturen med församlingens diakonala verksamhet, omsorgen om medmänniskan. Diakoni är att möta människan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation.
 Idag finns mycket forskning som visar hur bra det är för välbefinnandet att få vara ute i naturen. Hur t ex blodtrycket går ned och halten stresshormoner sjunker i kroppen efter bara en liten stund i det gröna. Här i Östad har vi kyrkoparken, trädgården och prästgårdens trädgård att vara i. Från trädgården kan vi också se Mjörn på långt håll. Skogen finns på promenadavstånd.

Vi erbjuder Grön diakoni framför allt till de som är långtidssjukskrivna med
t ex en utmattningsdiagnos. Hit kan man få komma som ett av de första stegen tillbaka till arbetslivet, en kravlös plats där man kanske på sikt kan få lite mer fast mark under fötterna och perspektiv på livet. Vi är inte samarbetspartner till Västra Götalandsregionen, men de som kommer har ibland blivit tipsade om oss från vårdcentralen, säger hon.

Lise-Lott pratar om att naturen, Guds skapelse, kan lära en så mycket om hur livet fungerar som kan appliceras på våra mänskliga liv. Till exempel att växande måste få ta tid. Man får plantera ett oanseligt frö som börjar gro och växer upp till en ståtlig växt. Så kan det också vara i våra liv och sammanhang. Ibland behövs det en vinter när inget växer eller en period när allt får ligga i träda för att något ska kunna förberedas inför kommande säsong. Växande tar tid – det går inte att forcera en knopp att slå ut. När man är sjukskriven med utmattningssyndrom kan det här vara viktigt att få höra, att den period man kanske själv upplever som vinter i sitt liv kan vara det som behövs för att något nytt ska få växa fram.

Att få vara ute i naturen och kanske påta i jorden är så viktigt för att hitta tillbaka. Bara sitta på en sten och titta på det intrikata mönstret i en ormbunke, se ljuset i trädkronan, lyssna på fågelsången. Ta in naturen med alla sinnen. Få uppleva den goda ensamheten och tystnaden. Hitta tillbaka till sig själv och känna att man är god nog. Fascineras av skapelsen. En känsla av sammanhang. Hitta hopp, mening och tillit. Man behöver inte vara mer än man är.
 Lise-Lott hänvisar till en bibeltext där Jesus säger till människorna att inte bekymra sig, utan se på de vackra liljorna och på fåglarna. Gud visar att han har omsorg om hela sin skapelse, inklusive människorna. (Vill du läsa bibeltexten så finns den i Lukasevangeliet, kapitel 12.)

En av grupperna är mer aktiv. Man påtar i trädgården och växthuset, gräver, sår och skördar. Här har man under vintermånaderna sysslat en del med hantverk när det inte var säsong att göra något ute i trädgården. Hantverk som på något sätt också relaterar till naturen – jobba i lera, ull, göra dekorationer till kyrkan vid högtider, ta hand om det som skördats i trädgården. Man hämtar ofta saker från naturen för hantverket.
 – Jag vill gärna tänka som en cirkel, säger Lisa. Man sår ett frö som växer till en planta och gör något av det som sedan skördas av plantan. Gurkinläggningar, pesto, tomatmarmelad, chilisås och hälsogodis är sådant som gruppen har gjort. Lisa har många kreativa idéer, säger Lise-Lott.

Ofta läser de och pratar i grupperna utifrån författaren Tomas Sjödins texter. De passar så bra in i sammanhanget, tycker de båda. Det blir högläsning och ett öppet samtal om någon av alla hans krönikor när grupperna samlas.
En av favoriterna handlar om att skogen inte har någon agenda. Den vill en inget, den bara står där, och att det är just därför den är så hälsosam. Man behöver inte planera och fatta beslut. Man kan bara ta in naturens upplevelse. Det tröttar inte ut oss utan ger energi. De stressande intrycken finns inte i skogen. Där är det kravlöst. Man fylls upp av skogen. Det där som mal i huvudet, det får liksom inte plats.
 – Det är samma sak i bönevrån, säger Lise-Lott. Där får jag också släppa alla krav och prestationer och bara vara och ta emot. Så kan bönen vara. Och den kan vara ute i naturen. Kanske på en promenad.

jag blir visad vägen till en bänk som står ute i trädgården. Bredvid bänken finns en nyplanterad rosenbuske och en stor gjuten boll som ska representera den pärla i Frälsarkransen som betecknar Bekymmerslöshet. Här kan man sitta på bänken ute i naturen, vid bönens ros, i bekymmerslöshet.

Vad får ni själva ut av de här grupperna, frågar jag.
 – Att vara ute i naturen betyder mycket för mig personligen, säger Lise-Lott. Jag vill förmedla det. Jag har ju läst biologi och naturvetenskap och varit NO-lärare tidigare, innan jag blev diakon. Med konceptet Grön diakoni känner jag mig som nybörjare, men jag tror att det här kan hjälpa människor. Jag vill gärna koppla ihop att hitta lugn och ro i naturen, i Guds skapelse, med att förstå att du får kommunicera med honom som har skapat allt detta fantastiska. Tacka, och ropa på hjälp när du behöver.

Lisa pratar om känslan av sammanhang. Jorden och grönskan.
– Jag är en glad trädgårdsamatörnörd och älskar att gräva ur komposten, och se och glädjas över gråsuggor och kompostmaskar, säger hon. Meningen för mig blir att försöka vara där och stötta människor i att hitta det som är rätt för dem. Stötta där jag kan. Genom att låta dem få kontakt med naturen och hitta sin egen symbolik i det för att komma vidare. Vara ett redskap. Vi binder ihop det väldigt bra här i kyrkan.

Utsikt mot Torins trädgård med grönskande planteringar och växthus.
Utsikt över Torins trädgård och Östad prästgård Foto: Anna Carlsson

Hur yttrar sig utmattningssyndrom?

Många reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare, och en del undertrycker egna behov och känslor och knogar på, trots att tecknen på att orken tagit slut är ganska uppenbara. För en del är den yttre situationen så pass hotfull och orubblig, att ingen förändring känns möjlig trots övermänskliga ansträngningar.
Vad som då kan inträffa är att organismen inte längre klarar av att kompensera för de extraordinära ansträngningarna och då kan ett mer eller mindre allvarligt sjukdomstillstånd uppkomma.
En del människor använder ordet utbrändhet för att beskriva detta fenomen.

När man träffar personer som drabbats av stressammanbrott slås man av att det finns två problemområden som de kan beskriva i detalj:
1. En upplevelse av trötthet eller utmattning som inte går att vila upp sig från.
2. En rad kognitiva (förnuftsmässiga) begränsningar som ofta upplevs som otroligt hämmande.

Kognitiva symtom

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus och lukter
 • ”Tunnelseende”

Somatiska symtom

 • Trötthet/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Ökad infektionskänslighet
 • Ökad smärtkänslighet
 • Muskelproblem
 • Mag-tarmproblem

Psyke

 • Känslolabilitet
 • Nedstämdhet

 

Källa: Stressmottagningen.se

En spade står nedstucken i en nygrävd rabatt i Torins trädgård
Foto: Anna Carlsson