En liten skylt som gått sönder står vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravar utan gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi söker gravrättsinnehavare eller intressenter till några specifika gravplatser på Stora Lundby och Östad kyrkogårdar.

Gravregistret innehåller kontaktinformation om innehavare

I vårt gravregister har vi gravrättsinnehavare eller andra intressenter som står som ansvariga kontaktpersoner för varje grav. Se länken nedan om vad det innebär i praktiken. För några specifika gravar saknar vi den informationen. 

Vilka gravar handlar det om?

Listan beskriver vilket fält och gravnummer på kyrkogården det gäller, följt av namnet på den person som sist gravsattes i graven.

På Stora Lundby kyrkogård:

A 0007 Edit Linnea Olausson
A 0038 Bror Olof Olausson
A 0126 Johan Astolf Davidsson
C 0028 Karl Gunnar Lindén
E 0004 Gunnar Samuel Andersson
E 0024 Anna Eleonora Johansson
F 0060 Erik Bertil Berglund
I 0012 Nanny Eleonora Bengtsson
K 0032 Oskar Adolf Olsson
K 0040-41 Solveig Barbro Elvira Andersson
L 0025A Gustaf Mauritz Axelsson
M 0008-9 Josef Harald Svensson
O 0135-136 Jan Otto Ödegaard
Q 0001 Martin Grundström

På Östad kyrkogård

GA 0066 Gerda Kristina Hartwig
GA 0200 Maj-Britt Helgesson
NY 0275 Karl August Andersson
NY 0295 Johan August Johansson

Ute på kyrkogårdarna har de här gravplatserna fått en skylt där det står att man ska kontakta kyrkogårdsexpeditionen.

Vad händer om ingen hör av sig?

Om vi inte får kontakt med någon som är intresserad av graven inom ett år från 26 maj 2022 så kan gravplatsen anses vara återlämnad till huvudmannen, det vill säga till begravningsverksamheten i Stora Lundby-Östad pastorat. Det kan betyda att gravsten, kors eller annan utsmyckning på graven tas bort.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor.

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress:

Stora Lundby kyrkogård, Stora Lundby Kyrkväg,  443 42 Gråbo

Postadress:

Kyrkogårdsförvaltningen, Stora Lundby Östad pastorat,
Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo

Mejl:

storalundbyostad.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon:

0302-49 61 28, telefontid måndag-fredag kl 10-12

 

 

Kyrkogårdsförvaltningens sidor

 

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.