Ett barn håller ett färgglatt papper framför sig, med tecknade figurer från Bibeln och texten Bibeläventyret.
Foto: Svenska Bibelsällskapet

Bibeläventyr i skolorna

Nyhet Publicerad

Bibelns berättelser lärs ut i svenska skolor med hjälp av en särskild metodik, anpassad till skolans läroplan. Det är ett pedagogiskt sätt att lära ut vad Bibeln innehåller. Barnen i årskurs 4 och 5 i Östad skola och Röselidsskolan har provat. Artikel ur Ljusbäraren hösten 2023.

Hur gjorde du det där?

Eleverna i klassrummet på Röselidskolan tittar på lappen som prästen och bibeläventyraren Alexander Dahlquist håller i sin hand. Alldeles nyss rev han sönder den, men nu är den hel igen och texten går att läsa. Det står BIBELN ÄR GUDS ORD. 
När sorlet tystnad berättar Alexander att man förstås får tro som man vill. En del tror att Bibeln är Guds ord, andra att det är Koranen. En del tror inte att Gud finns, men oavsett vad man tror så är Bibelns berättelser spännande och viktiga om skall förstå historia, religion och kultur. För när Laleh sjunger om Goliat, ja då vet fyrorna och femmorna på Röselidsskolan och Östad skola vem Bibeln berättar att han var. 

I Stora Lundby och Östad församlingar är det just nu Alexander som är aktiv som bibeläventyrare och det senaste året har Röselidsskolan testat Bibeläventyret i fyra klasser. På Östad skola är det ett återkommande inslag varje år och en del i samarbetet mellan Östad skola och Östad församling. 

Genom berättande, drama och rörelser får barnen möta ett stort urval av bibelberättelser från gamla testamentet. Det är Skapelseberättelsen, Abraham och Sara, fångenskapen i Egypten och Moses märkliga öde. När det är dags för de tio budorden, ja då rappar klassen med: … Döda inte någon det är helt åt skogen. Har du flickvän eller pojkvän se till att vara trogen… 

Klassrummet blir en karta över Bibelns länder och städer. Genesarets sjö symboliseras med en fisk, Moses stentavlor visar platsen för Sinai berg och längst ner ligger staden Ur, fyndigt utmärkt med en klocka. Bibelböckerna i den stora bibeln öppnas allt eftersom berättelsen växer fram. I första kungaboken ligger ett pussel och två elever hjälps åt att lägga det så att Jerusalems tempel blir synligt.

Eleverna är uppmärksamma och koncentrerade. Tillsammans med Alexander kommer de faktiskt igenom hela Gamla testamentet på fyra entimmes-
lektioner. Allra sist får klassen diplom för att det klarat Bibeläventyret – GT . Då har de fått vandra genom tusen år av berättelser och fått veta en hel del om judendomens högtider och de berättelser som ligger till grund för tre världsreligioner. Och om skolan vill kommer Alexander gärna tillbaka och går igenom Nya testamentet också. 

Du som är nyfiken kan läsa mer om bibeläventyret på www.bibeläventyret.se

Bibeläventyret

  • ett icke-konfessionellt läromedel, som funnits i mer än 20 år
  • något som ca 30 000 elever i årskurs 4 och 5 i Sverige är med om varje år
  • en mycket kreativ och multipedagogisk metodik, som leds av utbildad och licensierad instruktör
  • en del av Svenska Bibelsällskapet, vars huvudmän är alla kyrkor i Sverige, Kungliga Vitterhetsakademien och Svenska akademien.

Källa: www.bibeläventyret.se

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.