Urngravplatser på Stora Lundby kyrkogård
Foto: Anna Carlsson

Att välja sista viloplatsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Artikel i Informationsbladet hösten 2021. Text: Anna Carlsson

Askgravplats, urngravplats, kistgravplats eller minneslund?

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas.
Prästerna och kyrkogårdsförvaltningen får ofta frågor om gravar när de möter församlingsbor i samtal inför en kommande begravning.
Kyrkogårdsföreståndare Josefine Sjögren hjälper oss att reda ut begreppen.

Vad vi känner inför det så är döden en naturlig del av livet. I kyrkan möter vi ofta människor som har mist någon närstående. Vi får vara med om att ordna med både begravningsgudstjänsten och gravsättningen. Begravningsverksamheten sköter kyrkogårdsförvaltningen på uppdrag från staten.
Oavsett vilket val man gör, så kan man som närstående lita på att gravsättningen kommer att göras på ett fint och värdigt sätt.

Det finns fyra olika val av gravsättning

Det som skiljer dem åt handlar om följande:

  • vilket ansvar man som närstående har när det gäller skötsel av graven och kostnader i samband med det
  • om graven finns på en specifik plats eller är anonym, som i en minneslund, där man inte vet exakt var askan är begravd.

Återlämnad grav

Om man vill finns det också möjlighet att välja en återlämnad grav. Det är en grav som inget begravts i på lång tid, och där inte längre finns någon privatperson som är ansvarig för graven. En del av de riktigt gamla gravarna på Stora Lundby kyrkogård är extra utsmyckade. De har en stenram och krattat grus istället för gräs. Några av de gravarna finns faktiskt möjliga att ta över.

Återanvänd gravsten

Ett annat sätt att tänka återbruk när det handlar om gravar är att återanvända en gammal gravsten. Oftast sker det när man redan har en grav, och man kanske väljer att vända på stenen och gravera nya namn på baksidan. Det går också att slipa en gammal sten och göra om den. På kyrkogården är man noggrann att hanteringen av gamla gravstenar är värdig. I dagsläget sparas de gamla gravstenarna som inte längre står på en grav på ett särskilt ställe.
En gravsten är relativt dyr. Därför kan det vara bra att kunna återanvända en gammal sten, om man tycker att det känns rätt.

Kistgravplats

Får man sätta en egen gravsten?

Ja. Den betalar gravrättsinnehavaren för.

Får man plantera egna växter?

Ja, det går bra. Det betalar gravrättsinnehavaren för.

Vad är det för storlek på gravplatsen?

Platsen är stor nog för två kistor.

Hur länge har man gravrätten?

25 år med möjlighet för förlängning

Vilka kostnader innebär den här typen av gravplats?

Kostnad för gravsten och extra skötsel för den som väljer det. Om man väljer att sköta graven själv betalar man inte något extra.

Urngravplats

Får man sätta en egen gravsten?

Ja. Den betalar gravrättsinnehavaren för.

Får man plantera egna växter?

Ja, det går bra. Det betalar gravrättsinnehavaren för.

Vad är det för storlek på gravplatsen?

Platsen är stor nog för 6 urnor (1x1 meter). Det går också att sätta urnor i en kistgravplats.

Hur länge har man gravrätten?

25 år med möjlighet för förlängning

Vilka kostnader innebär den här typen av gravplats?

Kostnad för gravsten och extra skötsel för den som väljer det. Om man väljer att sköta graven själv betalar man inte något extra.

Askgravplats

Får man sätta en egen gravsten?

Ja, men den har vissa mått och är mindre än en vanlig gravsten. Den betalar gravrättsinnehavaren för.

Får man plantera egna växter?

Nej, det sköter kyrkogårdsförvaltningen. Man kan pynta med snittblommor och lykta vid stenen om man vill.

Vad är det för storlek på gravplatsen?

Platsen är stor nog för två urnor. Askgravplatsen är en gemensam yta med planteringar och ett visst antal gravar.

Hur länge har man gravrätten?

25 år med möjlighet för förlängning

Vilka kostnader innebär den här typen av gravplats?

Kostnad för gravstenen. Skötselkostnaden för en askgravplats är lägre än för kist- och urngravplats.

Minneslund

Får man sätta en egen gravsten?

Nej, graven är anonym. Askan begravs utan urna någonstans i minneslunden under värdiga former, men utan att anhöriga är närvarande.

Får man plantera egna växter?

Nej. Man kan sätta lyktor och snittblommor i minneslundens fasta plats för den här typen av dekorationer.

Vad är det för storlek på gravplatsen?

Det är inget fast antal gravar i en minneslund och ingen specifik yta som hör till en viss grav.

Hur länge har man gravrätten?

Ingen gräns.

Vilka kostnader innebär den här typen av gravplats?

Inga kostnader.

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.