En svartvit bild från USA, där två vägskyltar pekar åt olika håll. Båda har texten One Way och en pil.
Foto: Ian Taylor

Att göra nya val i livet

Nyhet Publicerad

Hälsning från diakon Frida Vikström i Informationsbladet hösten 2021

I boken ”Korset och stiletten” berättar David Wilkerson, amerikansk pastor i slutet av 50-talet, om hur han drabbas av en nöd för vilsna tonåringar i New York. Med fara för sitt liv väljer han att söka upp ungdomar som är fast i droger, kriminalitet och mörker. Han berättar om Guds kärlek, förlåtelsen och visar dem tillit. Nicky, mannen med det hårdaste ansikte som David sett, får ta upp kollekt på sin första gudstjänst. Ska han dra med pengarna eller lämna in dem?

Denna pandemitid har för många varit en tid av mörker – en tid av oro, sjukdom, sorg och ensamhet. För en del har det blivit en tid för reflektion; Hur vill jag leva mitt liv? Vad vill jag lägga tid på? Vilka relationer vill jag prioritera? Finns Gud? Vad händer när jag dör? Vad är meningen med livet?

Livet är fullt av val och frågor, stora som små. I höst är det kyrkoval. Vilken kyrka önskar jag? Vilken relation vill jag ha med församlingen och Gud? Vill jag att mitt barn ska döpas/konfirmeras? Finns det plats för mina frågor och tvivel? Finns det något jag kan göra för andra? Denna höst kan bli en nystart för både kyrka och samhälle. Men också för oss som önskar en förändring i livet, och mod att göra val i en ny riktning.

Hur gick det då för David i New York? Jo, trots många bakslag så händer det otroliga. Tusentals ungdomar tar emot Jesus och bryter med sina gamla liv. Och Nicky, han med det hårda ansiktet, drabbas av Guds kärlek, väljer att lämna in kollekten och utbildar sig till pastor! Det finns hopp för alla!

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.