Nordisk Östmission
Foto: Collage. Frauke Riether och Michael Jahn, Pixabay

Nordisk Östmission

Stora Lundby församlings insamlingsprojekt 2024

Stora Lundby församling har beslutat att 2024 års insamlingsprojekt ska vara Nordisk Östmission.

Nordisk Östmission grundad 1956 och är en svensk evangelisk luthersk organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa, men också asiatiska folk. Sedan kriget utbröt i Ukraina ligger ett stort fokus på arbetet där.

Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i Östeuropa. Nordisk Östmission bidrar även med materiell hjälpverksamhet. 

Till Ukraiana har man skickat hjälpsändningar fullastade med mat och kläder. Organisationen stöder ett nytt barnhem för funktionshindrade, man har finansierat borrandet av en brunn och hjälpt till att bygga upp en lekplats där barn kan mötas.
Man hjälper församlingar i landet materiellt, ger stöd till löner för anställda i kyrkan, tryckning av kristen litteratur och stöd till ombyggnad av kyrklokaler. Man bidrar även med ekonomiskt stöd för att hjälpa människor med mat och bostäder.

Läs mer om Nordisk Östmission arbete på deras hemsida