Körsångare med nothäfte
Foto: Gustaf Hellsing

Musik i Stora Lundby

Att sjunga i kör eller spela tillsammans, betyder mycket för många människor i hela Sverige. Körsång blir som friskvård, både sången och gemenskapen ger ny kraft för veckan. Rösten är en stor del av din personlighet, och i någon av våra körer får du möjlighet att utveckla den.

Stora Lundby församling erbjuder körer och musikgrupper för olika åldrar. Det kostar inget att delta i vår musikverksamhet. Har du frågor eller vill anmäla dig till någon av grupperna, så hör av dig till Hanna Engström.

Barnkör

Sång och musik för dig i skolår 1-3. Vi övar i församlingshemmet på Lundbyvägen 12.
För frågor och anmälan, kontakta Marie Ahlgren. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Övningstid: onsdagar kl 16.00-16.30 (direkt efter Miniorerna)

Kyrkokören

Vi är en kör för män och kvinnor i olika åldrar, och med olika mycket kör- och sångvana – det viktigaste är att du tycker det är roligt att sjunga! Sångerna vi sjunger är oftast flerstämmiga, och det blir både visa, klassiskt, folkmusik och gospel. Vi medverkar vid några gudstjänster per termin, och ger ibland även konserter. Välkommen att komma och pröva om detta är något för dig!

Övningstid: torsdagar kl 19.00-20.30 i församlingshemmet

Damensemblen

Om du vill sjunga i kör, men inte har tid att binda upp dig varje vecka, så kan detta vara en kör för dig. Vi arbetar projektvis och övar två-tre gånger inför varje tillfälle vi ska sjunga i gudstjänst eller på konsert. Eftersom vi håller ett högre tempo vid inlärning av nya sånger, så behöver du ha körvana sedan tidigare. Vi har en blandad repertoar och ger oss ibland även i kast med större verk i olika genrer. Till Damensemblen tillämpar vi provsjungning.

Övningstid: varierande

Psalmorkestern

I vår församling finns en Psalmorkester som några gånger om året ersätter eller kompletterar orgeln i gudstjänsten. Barn och unga spelar tillsammans med vuxna. Mer eller mindre nybörjare tillsammans med dem som övat flitigt under hela livet. Det gemensamma är glädjen och lusten i att spela ihop! Vi har plats för fler, både för dig som spelar aktivt nu och för dig som tycker att ditt instrument samlat damm nog. Hör av dig till Hanna Engström om du vill veta mer.

Lektioner i piano/orgel

Vi erbjuder lektioner i piano och orgel. Undervisningen utgår från ett klassiskt spelsätt med notläsning som grund, även om vi så småningom också lär oss ackord. Lektionerna är gratis, men man behöver ha ett instrument hemma som man förväntas öva på inför varje lektion. Just nu är alla platser upptagna, men det finns möjlighet att ställa sig i kö för att eventuellt kunna få en plats när någon blir ledig. Kontakta Hanna Engström för mer information och för att anmäla intresse.

Övrigt

Vill du sjunga eller spela i kyrkan, men känner att du inte passar in i någon av de ovanstående grupperna, så hör gärna av dig till Hanna Engström, kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Marie Ahlgren

Marie Ahlgren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kantor

Hanna Engström

Hanna Engström

Stora Lundby-Östad pastorat

Organist