Midfastosöndagen - Livets bröd

Text av Lise-Lott Claesson

I dagens text får vi läsa om en storslagen picknick i gröngräset vid Galileiska sjön. Minst 5000 människor deltog. Nästan ingen verkar ha haft en egen matsäck med sig och ändå fick alla äta sig mätta och det blev mycket över.
Ingen som var med glömde nog den dagen! Berättelsen finns med hos alla fyra evangelister. Man förstår att det som hände gjorde intryck!

Jesus och lärjungarna hade åkt med båt från Kapernaum till en enslig strand på nordöstra sidan av sjön. Jesus ville troligen vara ensam med sina lärjungar. Både för att de skulle få vila men också för att han skulle få tala enskilt med dem. Så blev det inte eftersom mycket folk hade följt efter Jesus till fots längs stranden.
Det står att Jesus ”lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom”. Jesus visar inte bort dem. Han ser istället att de är hungriga. Jesus ser vad vi människor behöver.

Jesus involverar sina lärjungar och frågar Filippos; ”Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?”. Vilken fråga! De var ju ute i ödemarken och även om de kom till en brödbutik skulle den mängden bröd de behövde kosta mer än vad de hade råd med, ca 200 dagslöner! Inte ens det skulle räcka menar Filippos.
Då kommer Andreas fram med den lille pojken som hade fem kornbröd och två fiskar. ”Men vad förslå det till så många” säger Andreas. Lärjungarna verkar ganska missmodiga och det kan man förstå.
Jesus säger åt folket att slå sig ned i gröngräset. Han tar brödet, tackar Gud och delar ut det till dem som sitter där och undret sker. Maten räcker och det blir till och med över!

En limpa färskt bröd. Midfastosöndagen är också brödsöndagen.

Lärjungarna såg de stora behoven och hur lite de själva hade. Det skulle inte förslå.

Vi kan också hamna i situationer där vi ser stora behov och undra hur de ska kunna mättas. Vi kan se det i nöden hos en medmänniska eller i världens nöd eller i våra egna liv. Våra egna resurser räcker inte till för att hjälpa. Då är det lätt att ge upp och inte göra något. Det förslår ju ändå inte. Jag tror att Jesus vill lära lärjungar både då och nu att räkna med Honom själv. Jesus räcker till för alla situationer, särskilt då vi inte räcker till.

Den lille pojken blev nog väldigt glad! Tänk att Jesus hade gjort så att hans matsäck hade räckt till så många! Hans tro växte nog kraftigt den dagen.
Det lilla vi har kan få betyda mycket för andra om vi först lämnar det till Jesus så att han kan välsigna det.
Vi kan få vara med och ge så att nöden i världen blir mindre.

Längre fram i samma kapitel berättar Jesus att han är Livets bröd.
Bröd är basföda. Jesus vet att vi behöver vanligt bröd för vår kropp men han vet också att vi behöver Livets bröd för vår inre människa. Jesus bryr sig om både vår yttre och vår inre människa. Han vill mätta för tid och evighet.

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.