Gudstjänst i Östad kyrka, med prästen Sven Lindberg.

Mässa och gudstjänst

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingarna firar högmässa i de båda kyrkorna nästan varje söndag.

På helgdagarna firas det mässa (med nattvard) eller gudstjänst (utan nattvard) i våra församlingar. När det är gudstjänst medverkar ofta våra barngrupper. I Stora Lundby är det ofta söndagsskola för barnen under gudstjänsttiden.

Efter gudstjänsten i Stora Lundby serveras kyrkkaffe i den röda kyrkstugan.

För information om det är mässa eller gudstjänst och vilka som medverkar, se kalendern.