Gudstjänst i Östad kyrka, med prästen Sven Lindberg.

Mässa och gudstjänst

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingarna firar högmässa i de båda kyrkorna nästan varje söndag.

På helgdagarna firas det mässa (med nattvard) eller gudstjänst (utan nattvard) i våra församlingar. När det är gudstjänst medverkar ofta våra barngrupper. 

Efter gudstjänsten i Stora Lundby serveras kyrkkaffe i den röda kyrkstugan.

I kalendern kan du se vilken typ av gudstjänst det är och vilka som medverkar.

Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!