Stora Lundby kyrka och klockstapel.
Foto: Jonas Tobin

Lyssna på de senaste Gudstjänsterna från Stora Lundby kyrka

Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!