Kyrkstugan, interiör.
Foto: Anna Carlsson

Lokaler för uthyrning

Kyrkans samlingslokaler går bra att använda för såväl dopkaffe som minnesstund.

På grund av pandemin är det inte möjligt att hyra kyrkans lokaler. Detta gäller t o m 31 augusti 2021.

I Stora Lundby församling finns två större samlingslokaler; Stora salen i församlingshemmet på Lundbyvägen 12 och Kyrkstugan vid Stora Lundby kyrka. Stora salen har plats för ca 80 sittplatser. Kyrkstugan för ca 50.

I församlingshemmet finns även möjlighet att hyra några mindre rum, lämpliga för t ex sammanträden eller gymnastikhallen i nedervåningen.

I Östad finns samlingslokalen Salen i församlingshemmet vid Östad kyrka.

Kontakta kanslist för att boka lokaler.

Så hittar du hit:

Stora Lundby församlingshem

Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo. Närmaste busshållplats är Gråbo busstation.

Stora Lundby kyrkstuga

Stora Lundby kyrkväg, 443 42 Gråbo. Kyrkstugan ligger bredvid Stora Lundby kyrka. Närmaste busshållplats är Stora Lundby kyrka.

Östad församlingshem

Östadsvägen 381,  443 74 SJÖVIK

Församlingshemmet ligger mellan Östad kyrka och Östad skola längs väg 190 i Östad by. Närmaste busshållplats är Östads kyrka.

Prislista för hyra av lokal

Samling, minnesstund, kaffe etc i samband med dop, konfirmation, vigsel eller kyrklig begravning

Lokaler kan lånas kostnadsfritt, inklusive kök.

Lokal för borgerlig begravning

Kyrkstugan och Salen i Östad kan lånas kostnadsfritt för borgerlig begravning, eftersom det ingår i begravningsavgiften. Lokal för minnesstund efter begravningen ingår inte.

Hyra för annat ändamål

Stora salen i Stora Lundby respektive Östad församlingshem 1 500 kr, kök ingår.
Stora Lundby kyrkstuga 1 000 kr, kök ingår.
Övriga lokaler i respektive församlingshem 500 kr, kök ingår.

 

Priserna gäller från 2019-01-01

Anette Bokhede

Anette Bokhede

Stora Lundby-Östad pastorat

Kanslist, Ekonom