Långfredagen

Text av Jannica Norén

”De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota (det betyder Skallen). Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung.”

Golgata ligger precis utanför stadsmuren. När de kommer fram spikar de upp Jesus mellan två förbrytare. Soldaterna delar och kastar lott om hans kläder. Som om ett livlöst plagg är viktigare än en levande människa? De som går förbi gör narr av honom, men Jesus säger: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

När prästerna slaktar påsklammet i templet, offrar man Jesus på korset. Ett mörker faller över jorden och Jesus ropar med hög röst: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivet mig?”, ord som vi kan känna igen oss i.

Ett svart kors.

Var finns Gud i allt som sker? Jesus lät sig omslutas av mörkret, för att vi skulle få liv. Innan han dör ropar han ännu en gång: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande”. Mitt i vårt mörker, när livet känns tungt och oroligt, får vi göra som Jesus, lägga våra liv i Faderns händer.

Jesus är påsklammet som offrar sig själv för vår skull. Men döden på korset handlar också om kärlek. I samma ögonblick som Jesus tar sitt sista andetag, går förhänget i det allra heligaste i templet mitt itu. Förhänget markerade avståndet mellan människan och Gud, men nu delas tygstycket och ingenting står emellan. Vägen till Gud är öppen, det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek.

Vår uppgift är vara bärare av Guds kärlek och bära ut den till andra. Att dela med oss av det vi har fått och vara generösa. På korset är Jesus famn vidöppen, hans händer är öppna för att ge. Så vill han också att vi skall leva, öppna för Guds kärlek, med händer som är öppna för att ge ut.

Bön
Jesus Kristus,
ditt kors talar både till oss
och till vår värld.
När du dog för oss
tog du på dig hela skapelsens
smärta och sårighet.
Korsets armar sträcks ut
i försoning över en brusten värld.
Hjälp oss försonas med dig
genom att bli en del i ditt frälsningsverk.
Amen.

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.