Ikon vid ljusbäraren i Östad kyrka.
Foto: Anna Carlsson

Våra kyrkor

Stora Lundby pastorat har två kyrkor, bägge med tillhörande kyrkogårdar. Stora Lundby kyrka ligger i utkanten av Gråbo mot Lerumshållet (Stora Lundby kyrkväg 7), och Östad kyrka ligger i Östad, längs väg 190, Östadsvägen 381.