En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå och molnig himmel.
Foto: Gustaf Hellsing

Våra kyrkor

Här kan du läsa mer om Stora Lundby kyrka i Gråbo och Östad kyrka i Östad/Sjövik.

Stora Lundby pastorat har två kyrkor, bägge med tillhörande kyrkogårdar. Stora Lundby kyrka ligger i utkanten av Gråbo längs vägen mot Lerum (Stora Lundby kyrkväg 7), och Östad kyrka ligger i Östad, längs väg 190, Östadsvägen 381.

Stora Lundby kyrka och klockstapel.

Stora Lundby kyrka

Stora Lundby kyrka ligger strax utanför samhället Gråbo. Nuvarande Stora Lundby kyrka är från 1728 men har haft medeltida föregångare på platsen.

Östad kyrka i höstskrud.

Östad kyrka

Östad kyrka ligger i en naturskön bygd väster om sjön Mjörn i den nordligaste delen av Lerums kommun. Där kyrkan står har det funnits en eller kanske två kyrkor tidigare. Redan på medeltiden låg det en kyrka på platsen.

Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!

Kalender.

Gudstjänster

Datum för gudstjänster i Stora Lundby och Östad församlingar.

Altare, kors och kyrkbänkar utomhus i en skogsdunge. På altaret ligger en vit stor pärla från frälsarkransvandringen i Östad.

Övriga gudstjänstplatser

Här hittar du adress och vägbeskrivning till de gudstjänstplatser som inte är Stora Lundby och Östad kyrkor