En person spelar på en akustisk gitarr. Bilden är beskuren så att bara gitarren och händerna syns.
Foto: Siew Lian

Musik i Östad

Välkommen att sjunga och spela i Östad församling. Vi har körer för både stora och små.

Barnkör
Vi övar i Östad församlingshem och sjunger, jobbar med rytmik och sånglekar.
Ett par gånger per termin medverkar vi i gudstjänster i Östad kyrka.


Tid: Tisdagar kl. 15.45-16.30 för skolår 3-5
Anmälan/frågor: Sofia Oltéus, se nedan

Torsdagar kl.15.30-16 för skolår F-2
Anmälan/frågor: Marie Ahlgren, se nedan.

Ungdomskören
Kör för dig som går i 6:an och uppåt.
Vi övar varannan fredag (ojämna veckor) kl.15.30-16.15 i Östad församlingshem.
Ett par gånger per termin sjunger vi på gudstjänst i Östad kyrka och på vårterminen åker vi på ett litet läger.

Anmälan/frågor: Hannah Magnesköld, se nedan.

Ekumeniska kören
Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik har en gemensam vuxenkör.
Vi sjunger på ekumeniska gudstjänster i Östad kyrka och Equmeniakyrkan i Sjövik, samt vid en del större högtider i Östad kyrka.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20 i Östad prästgård

Anmälan/frågor: Marie Ahlgren, se nedan.

Hannah Magnesköld

Hannah Magnesköld

Stora Lundby-Östad pastorat

Församlingspedagog - barn och familj