En person spelar på en akustisk gitarr. Bilden är beskuren så att bara gitarren och händerna syns.
Foto: Siew Lian

Musik i Östad

Välkommen att sjunga och spela i Östad församling. Vi har körer för både stora och små.

Barnkör, skolår 1-3

Vi övar i Östad församlingshem och sjunger, jobbar med rytmik och sånglekar.
Ett par gånger per termin medverkar vi i gudstjänster i Östad kyrka.

Tid: Torsdagar kl. 14.15-15 

Anmälan/frågor: Marie Ahlgren, se nedan

Luciakör, skolår 4-5

Vi sjunger tillsammans och övar inför Luciatåg i december

Tid: varannan tisdag kl 14.15-15, start 12 oktober

Anmälan/frågor: Marie Ahlgren, se nedan

Ekumeniska kören

Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik har en gemensam vuxenkör.
Vi sjunger på ekumeniska gudstjänster i Östad kyrka och Equmeniakyrkan i Sjövik, samt vid en del större högtider i Östad kyrka.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20 i Östad prästgård

Anmälan/frågor: Marie Ahlgren, se nedan.

Marie Ahlgren

Marie Ahlgren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kantor