En person spelar på en akustisk gitarr. Bilden är beskuren så att bara gitarren och händerna syns.
Foto: Siew Lian

Musik i Östad

Välkommen att sjunga och spela i Östad församling. Vi har körer för både stora och små.

Barnkör, skolår 1-3

Vi övar i Östad församlingshem och sjunger, jobbar med rytmik och sånglekar.
Ett par gånger per termin medverkar vi i gudstjänster i Östad kyrka.

Tid: Fredagar kl. 15.30-16 (direkt efter miniorerna) 

Kören leds av Jonas Almon. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Ekumeniska kören

Östad församling och Equmeniakyrkan i Sjövik har en gemensam vuxenkör.
Vi sjunger på ekumeniska gudstjänster i Östad kyrka och Equmeniakyrkan i Sjövik, samt vid en del större högtider i Östad kyrka.

Tid: Tisdagar kl. 18.30-20 i Östad församlingshem.

Kören leds av Lars-Göran Lilja, 0706-35 50 55

Anmälan/frågor: Alexander Dahlquist, se nedan.

Sjungande barn i kör.

Musik

Sång och musik har alltid varit en viktig del av livet i den kristna församlingen och gudstjänsten. Här är vårt utbud av körer och musikgrupper i Stora Lundby och Östad församlingar.