"Hur skall detta ske?" - Jungfru Marie Bebådelsedag

Text av Mirjam Johansson

Hur skall detta ske? frågade Maria ängeln Gabriel då han kom och berättade att hon var utvald till att föda Guds egen son. Det är lätt att förstå Marias fråga. Det är ju omöjligt ur ett mänskligt perspektiv. Att en kvinna ska få ett barn utan att en man är inblandad.

Vad i ditt liv känner du en omöjlighet och hopplöshet inför? Var står du helt maktlös och undrar som Maria: Hur skall detta kunna ske?

Söndagens tema är Guds mäktiga verk. Budskapet är att där vi står maktlösa har Gud all makt. Det finns en skillnad mellan Gud och människa, och därför är det alltid är meningsfullt att be Gud om hjälp och att öppna sitt hjärta för Gud.
Jag tror Guds svar till Maria är det samma till oss idag: Genom den Helige Ande, genom den högstes kraft, skall det ske, och kan det ske.

Akvarellmålning av Jungfru Maria, som håller ihop sina händer och ber med slutna ögon.

Den Helige Ande är vår hjälpare då Jesus inte längre lever synligt ibland oss. Den helige Ande bor i alla som är döpta och som tror på Jesus som Guds son och Frälsare. Den Helige Ande verkade i Marias liv på ett mäktigt sätt och Guds mäktiga verk fortsätter idag, på det sätt Gud vill, genom våra liv. Verket fortsätter, då vi, likt Maria, ställer våra liv till Guds förfogande och böjer oss under Guds vilja. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.

Det som skedde genom Maria var unikt. Genom Maria gjorde Gud ”ett tecken”. Han lät henne föda Jesus, som hon skulle ge namnet Immanuel – som betyder Gud med oss.

Detta tecken, detta underbara Gudsnamn – Immanuel – får även vi bära med oss i våra hjärtan.Genom den Helige Ande är Gud alltid med oss, och genom den Helige Ande kan Guds mäktiga verk ske också idag, i våra liv.

För det som ängeln Gabriel sa till Maria, gäller lika mycket idag: ”Ty ingenting är omöjligt för Gud.”

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.