Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst i Stora Lundby-Östad pastorat

När du skickar in en jobbansökan till oss godkänner du att Stora Lundby-Östad pastorat hanterar dina personuppgifter. Det gäller namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt de uppgifter om dig som du själv uppger i de dokument du laddar upp. Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem. Därmed hanterar vi de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen.

Vi behöver dina uppgifter för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig under rekryteringsprocessen. I början behandlas dina personuppgifter med ditt samtycke. Om det blir tal om anställning sker behandlingen även på basis av att det är nödvändigt för ingåendet av anställningsavtalet.

Vår IT-systemleverantör hanterar dina personuppgifter för vår räkning genom att lagra dem och i vissa fall få åtkomst till dem genom support.

Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas under anställningen.