En informationsskylt står bredvid ett träd.
Foto: thea

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du läsa om vad som är på gång på kyrkogårdarna i Stora Lundby och Östad

Foto: Drippycat från Pixabay

Nu är det vår!

Kyrkogårdsförvaltningen genomför en grundlig vårstädning av kyrkogårdarna vilket innebär att granris, kransar, ljung, vissna blommor, marschaller och 
trasiga lyktor plockas bort på alla gravar med start vecka 12.

För dig som beställt vårplantering sker detta v. 15.

Gravstensbesiktning

Har du som gravrättsinnehavare fått brev från oss om en gravstensbesiktning?

Brevet skickas ut till de gravrättsinnehavare där gravstenen inte har klarat besiktningen och inte räknas som säker. Gravstenarna besiktigas vart femte år för att se till att de står säkert, klarar ett visst tryck och inte har för mycket lutning. 

I brevet beskrivs varför stenen har blivit underkänd i besiktningen och vad du som gravrättsinnehavare behöver göra åt det. Om stenen har blivit godkänd så får du som gravrättsinnehavare inget brev.

2023 besiktigas kvarter O - Q på Stora Lundby kyrkogård samt hela Östad kyrkogård. 

 

 

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress:

Stora Lundby kyrkogård, Stora Lundby Kyrkväg,  443 42 Gråbo

Postadress:

Kyrkogårdsförvaltningen, Stora Lundby Östad pastorat,
Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo

Mejl:

storalundbyostad.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon:

0302-49 61 28, telefontid måndag-fredag kl 10-12

 

 

Kyrkogårdsförvaltningens sidor

 

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

Händer i arbetshandskar som planterar en växt.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötsel. Här kan du läsa om de olika tjänster som erbjuds.