uppåtsträckta händer fyllda med hjärtan. Symbol för givande.

Ideellt arbete i Stora Lundby församling

Vilka är dina gåvor som du vill bidra med? Är det redan en uppgift som finns eller är det något du själv skulle vilja starta? Du är välkommen och du är viktig!