uppåtsträckta händer fyllda med hjärtan. Symbol för givande.

Ideellt arbete i Östads församling

Det finns många roliga och viktiga uppgifter i Östad. Vill du vara med och hjälpa till?

Kyrkkaffe

Några gånger avslutar vi våra gudstjänster med att tillsammans fika och umgås i församlingshemmet. Här behövs fler som kan hjälpa till med att göra i ordning och diska.

Vapenhusfika

Varje söndag avslutar vi vår gudstjänst tillsammans med en enkel fika i kyrkan. Här behövs det fler som kan hjälpa till med kaffe och ställa i ordning.

Besöksgrupp

Visa omsorg om de ensamma, sjuka och äldre som önskar besök.


Är du intresserad av att arbeta ideellt med något av detta eller något annat som inte står med här, kontakta diakon Tina.