Famnen full av päron.

Ideellt arbete

Att ge någon din tid och ditt engagemang är det finaste du kan göra, speciellt i vår stressade tid. Delaktighet är något gott, som både den du och församlingen växer och mår bra av.

uppåtsträckta händer fyllda med hjärtan. Symbol för givande.

Ideellt arbete i Stora Lundby församling

Vilka är dina gåvor som du vill bidra med? Är det redan en uppgift som finns eller är det något du själv skulle vilja starta? Du är välkommen och du är viktig!

uppåtsträckta händer fyllda med hjärtan. Symbol för givande.

Ideellt arbete i Östads församling

Det finns många roliga och viktiga uppgifter i Östad. Vill du vara med och hjälpa till?