kollagebild bestående av fyra bilder: ett gult garnnystan, konstnärspenslar, målarfärger och ett grönt garnnystan

Hantverksgrupp i Östad

Vill du vara med i en hantverksgrupp i Östad ring då och prata med Marianne Sundin 0709-70 59 43. Hur, var och när hantverksgruppen ska samlas i höst är ännu ej bestämt.