Två äldre män sjunger tillsammans ur samma psalmbok.
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst på äldreboenden

Varannan vecka turas Svenska kyrkan, Centrumkyrkan och Equmeniakyrkan om att hålla i gudstjänst på äldreboendena i Gråbo.

Frida Vikström

Frida Vikström

Stora Lundby-Östad pastorat

Diakon

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson

Stora Lundby-Östad pastorat

Präst