Två äldre män sjunger tillsammans ur samma psalmbok.
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst på äldreboenden

Varannan vecka turas Svenska kyrkan, Centrumkyrkan och Equmeniakyrkan om att hålla i gudstjänst på äldreboendena i Gråbo.

Lise-Lott  Claesson

Lise-Lott Claesson

Stora Lundby-Östad pastorat

Diakon