Två äldre män sjunger tillsammans ur samma psalmbok.
Foto: Magnus Aronson

Gudstjänst på äldreboenden

Varannan vecka turas Svenska kyrkan, Centrumkyrkan och Equmeniakyrkan om att hålla i gudstjänst på äldreboendena i Gråbo.

Det är fint att få fira gudstjänst även när man inte kan ta sig till kyrkan själv. Kyrkorna i Gråbo turas om att besöka äldreboendena i Gråbo för att fira en enkel gudstjänst med bön, bibeltext och psalmer.

Diakoniemblem

Diakoni

Diakoni betyder tjänande. Det är kristen tro i praktisk handling och kyrkans sociala stöd till människor i behov. Det kan handla om ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, att få sällskap till handläggare och mycket annat.

Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!