Händer i arbetshandskar som planterar en växt.
Foto: Kristina Strand Larsson

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötsel. Här kan du läsa om de olika tjänster som erbjuds.

Du kan välja att själv sköta om din gravplats, men ibland kan det vara svårt att hinna med. Kanske kan eller orkar du inte ta hand om graven själv? Då kan kyrkogårdsförvaltningen hjälpa till. Här finns lång erfarenhet av gravskötsel. Vi erbjuder tjänster och kunskap till alla som behöver hjälp med det.

Vi utför även nyanläggning och renovering av gravplatser, rengöring och riktning av gravvårdar med mera.

Normalskötsel

Normalskötsel innebär att kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och innefattar följande:

 • vårstädning
 • sommarplantering i juni
 • putsning och rensning av rabatt
 • krattning
 • gräsklippning
 • vattning
 • beskärning av växter
 • granristäckning

Extra avgifter

 • Vårplantering beställs separat.
 • Om graven är i dåligt skick vid skötselövertagandet tar vi ut en timavgift för återställande.
 • Vi tar ut en timavgift för övriga tjänster som kan erbjudas av kyrkogårdspersonalen.

Avgifter för gravskötsel 2023

Alla planteringar görs i planteringslådor.

Normalskötsel 1 år

Gräsgrav: 1 620 kr
Enkel grusgrav: 1 710 kr
Dubbel grusgrav: 2 100 kr
Större grusgrav: 2 210 kr
Tillägg för vårblommor: 440 kr
Gräs- eller grusyta inom ram: 580 kr

Normalskötsel 3 år

Gräsgrav: 4 990 kr
Enkel grusgrav: 5 290 kr
Dubbel grusgrav: 6 300 kr
Större grusgrav: 6 860 kr
Tillägg för vårblommor: 1 210 kr
Gräs-eller grusyta inom ram: 1 660 kr

Extra avgifter

Återställande av gravplats (se ovan): 620 kr/timme
Övriga tjänster: 620 kr/timme

Ett träd vid fyra olika årstider.

Året på kyrkogården

När planteras växter på gravarna? När stängs vattnet av? Gravskötseln pågår året runt. Här kan du läsa mer om vad som sker och när.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

Kyrkogårdsförvaltning

Till kyrkogårdsförvaltningen vänder du dig när det gäller frågor om begravning, gravplats och kyrkogård.
Välkommen att kontakta oss!

Besöksadress:

Stora Lundby kyrkogård, Stora Lundby Kyrkväg,  443 42 Gråbo

Postadress:

Kyrkogårdsförvaltningen, Stora Lundby Östad pastorat,
Lundbyvägen 12, 443 43 Gråbo

Mejl:

storalundbyostad.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon:

0302-49 61 28, telefontid måndag-fredag kl 10-12

 

 

Kyrkogårdsförvaltningens sidor