Händer i arbetshandskar som planterar en växt.
Foto: Kristina Strand Larsson

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötsel. Här kan du läsa om de olika tjänster som erbjuds.

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötslar och sköter om kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Här finns lång erfarenhet av gravskötsel och vi tillhandahåller tjänster och kunskap till alla som behöver hjälp med detta.

Tjänsterna, som erbjuds till självkostnadspris, omfattar till exempel skötselåtaganden, årsvis eller för längre tid. Utöver gravskötsel erbjuds som tillägg vårplantering med penséer, lökplantering, sommarplantering, plantering med perenna växter om du önskar, höstplantering med bland annat ljung, höstsmyckning med granrisdekoration, krans, ljus etc.

Vi utför även nyanläggning och renovering av gravplatser, rengöring och riktning av gravvårdar etc.

Normalskötsel

Detta innebär att samfälligheten åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och innefattar följande: vårstädning, sommarplantering i juni, putsning och rensning av rabatt, kratting, gräsklippning, vattning, beskärning av växter samt granristäckning. Vårplantering kan utföras mot tillägg, enligt prislistan.

Extra avgifter

Om graven är i dåligt skick vid skötselövertagandet tar vi en timavgift för återställande.

För övriga tjänster som kan erbjudas av kyrkogårdspersonalen debiteras en timavgift.

Gravskötselavgifterna räknas upp årligen efter KPI/SKL´s prognos. Avrundning sker till närmsta tiotal kronor.

Josefine Sjögren

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kyrkogårdsföreståndare, Dataskyddsombud