Första söndagen i fastan

Text av Mirjam Johansson

Har du gått igenom någon prövning? Säkert har du det. Det hör till livet, till att vara människa. Du vet vilken prövning som är just din.

I den gammaltestamentliga texten (1 Mosebok 16:1-13) får vi möta två kvinnor som går igenom prövningar. Sara prövas genom sin barnlöshet, och försöker i sin desperation att lösa det med att bli gravid genom sin slavflicka Hagar. När Hagar märker att hon är gravid börjar hon förakta och se ner på sin matmor, hon utvecklar fel attityd. Sara straffar henne för det, och då flyr Hagar ut i öknen.

Vad gör Gud? Han ser till dem båda.
Först möter han Hagar, där hon är, i öknen. Han frågar: ”Hagar, Saras slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?”. Hagar ger Gud ett ärligt svar tillbaka: ”Jag har rymt ifrån min matmor Sara.”

Ett högt och brant berg, som symbol för prövning.

Jag tror Gud vill ge oss samma fråga idag: Varifrån kommer du, och vart är du på väg? Var befinner du dig i livet just nu? Han vill höra din berättelse, ditt ärliga svar. Är du på flykt från något? Hur har du det?

Gud lämnar inte Hagar där. Hon får ett mycket konkret svar av Gud: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.” Han säger också att hennes son ska kallas Ismael, ”ty Herren har hört din klagan”. Namnet Ismael betyder just ”Gud hör”.

Guds svar till Hagar var både tröstande och utmanande.
Det var tröstande - han hade hört hennes böner och hon skulle få en son och många avkomlingar. Det var utmanande - hon behövde gå tillbaka och ödmjuka sig. Så såg Gud även till Saras prövning, han ville försoning mellan de båda kvinnorna, och längre fram kom även Sara att få det barn som Gud hade lovat henne.

Gud mötte Hagar i öknen, mitt i hennes svåra omständigheter, och det står att Hagar gav Gud ett namn: ”Du är Seendets Gud.”
Även du är sedd av Gud. Han ser dig i din prövning och han vill möta dig.

I Bibeln står det att också Jesus blev prövad, ja det står till och med att Jesus ”har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd”. Därför kan han, inifrån sitt hjärta, ”känna med oss i våra svagheter”.

Jesus klarade av att stå emot frestelserna och han väjde inte heller för prövningens stund. Han visade att han är både sann Gud och sann människa, Han gav oss en väg att följa, och vi får hålla vår blick på honom i prövningens stund. Han vill ge oss sin tröst och sin utmaning - ja, sin levande kärlek!

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.