Församlingsråd Stora Lundby

Församlingsrådet är församlingens styrelse, som utses av kyrkofullmäktige. I våra församlingar har församlingsråden samma ansvarsområden som kyrkoråden haft innan, och ansvarar för församlingens drift och verksamheter.

Ordinarie:

Anders Dahllöw, ordförande

Ann-Louise Lorko

Ingemar Hansson

Kate Hultqvist

Rose-Mari Karlsson

Elisabet Gustavsson

Ersättare:

Ingela Olsson

Oliver Kårehag

Margareta Hansson