Församlingsråd Stora Lundby

Församlingsrådet är församlingens styrelse, som utses av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ansvarar för församlingens drift och verksamheter.

Ordinarie ledamöter 2022-2025:

  • Hanna Hermansson
  • Renée Bengtsson
  • Ingemar Hansson
  • Henrik Dävermo
  • Oliver Kårehag
  • Margareta Hansson

Ersättare:

  • Jeanette Johansson
  • Jenny Nävås
  • Ann-Louise Lorko
En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.

Styrning och protokoll

Här kan du läsa församlingsinstruktion, policydokument och protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Stora Lundby-Östad pastorat.