Församlingsråd Östad

Församlingsrådet är församlingens styrelse, som utses av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ansvarar för församlingens drift och verksamheter.

Ordinarie ledamöter 2024-2025:

  • Desirée König, ordförande
  • Ulla-Britt Wiman
  • Sven Lindberg
  • Anna-Lena Emanuelsson
  • Jane Norrman 
  • Håkan Johansson

Ersättare:

  • Berit Nordström
  • Marianne Sundin
  • Eleonor Hammer

 

En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.

Styrning och protokoll

Här kan du läsa församlingsinstruktion, policydokument och protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd i Stora Lundby-Östad pastorat.