Fastlagssöndagen

Text av Lise-Lott Claesson

”Vi går nu upp till Jerusalem”
Så inleder Jesus dagens textavsnitt och berättar sedan för sina lärjungar vad som snart ska hända. Hur han ska torteras, dödas och efter tre dagar uppstå från de döda. Vandringen uppför kullarna till Jerusalem var säkert bitvis jobbig och budskapet som lärjungarna fick höra var inte lätt att ta till sig. ”Av detta begrep lärjungarna ingenting” kan vi läsa. De var helt blockerade och kunde inte se vad Jesus menade. Varför behövde Jesus lida och dö? Han som talade om Guds rike och gjorde så mycket gott. Människor hade samlats i skaror omkring honom och ville lyssna till hans ord. Skulle han dödas?

Vi kan hos profeten Jesaja (kap 53) läsa, det nästan otroliga, att det var våra sjukdomar, våra smärtor och all vår skuld som Jesus bar på korset. Istället ger han oss sin frid och evigt liv tillsammans med honom. Allt detta på grund av den gränslösa kärlek han har till oss(Joh 3:16).

Ett rött hjärta som symbol för kärlek.

Precis som lärjungarna kan vi också ha svårt att förstå lidandet som Jesus fick gå igenom men också lidandet i världen och det lidande som berör våra egna liv. Livet kan då ibland kännas som en uppförsbacke men Jesus är med oss och det är hela skillnaden. Han kan trösta och leda oss till rastplatserna på vägen.
Vi får som den blinde mannen i texten be att Jesus öppnar våra ögon. Då ser vi att Jesus är med oss, vad han har gjort för oss och vad det innebär för oss idag.
Psalmförfattaren formulerar det så här: ”Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker, där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. (Ps. 217 i svenska psalmboken) ”Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga” ber Paulus i brevet till Efesierna.
Paulus skriver också om att rikta blicken mot det osynliga som är evigt för att inte tappa modet i lidandet.

Läs gärna den texten i sin helhet från 2 Kor 4:16-18.

En gammaldags reservoirpenna ligger i en anteckningsbok, fylld med handskriven text.

Tankar inför helgen

Pastoratets präster, diakoner och församlingspedagog funderar över kommande söndags texter.