Orkidé mot svart bakgrund

Vad innebär en borgerlig begravning?

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravningsgudstjänst i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

Detta innebär en borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en begravningsceremoni där var och en fritt kan bestämma hur begravningsakten ska gå till. Det vanligaste är att man har en begravning utan några religiösa inslag. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.
Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform.

Hur går en borgerlig begravning till?

Det finns ingen officiell ritual som följs utan den skapas individuellt. Ni väljer själva lokal, musik, sång och annat ni vill ska förekomma under begravningstunden. En borgerlig begravning kan inte ske i Stora Lundby och Östad kyrkor. Personligt farväl kan tas i lokalen där begravningen sker eller direkt vid graven.

Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Lokal för begravningen

Stora Lundby-Östad Pastorat har flera lokaler för borgerliga begravningar, beroende på hur många ni är. Det går även att hyra lokaler för begravningskaffe eller lunch.

Alla som betalar skatt i Sverige betalar en så kallad begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår kostnad för gravplats, kremering, gravsättning av kista eller urna, diverse transporter samt lokal för den borgerliga begravningen.

Här kan du läsa mer om  borgerlig begravning i Lerums kommun, samt få kontakt med borgerliga begravningsförrättare.

Josefine Sjögren

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kyrkogårdsföreståndare, Dataskyddsombud