Ikon vid ljusbäraren i Östad kyrka.
Foto: Anna Carlsson

Bön för församling och bygd

Östad kyrka fredagsmorgnar kl 9

Vi samlas i Östad kyrka till bön för vår församling och bygd. Den som vill kan be på samma tid hemifrån.

Gör allt för att den stad jag har fört er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.

profeten Jeremia