bibelgrupp

Bibel- och samtalsgrupper i Stora Lundby

Är du intresserad av och nyfiken på Bibeln? Undrar du vilken relevans den har i vår tid? Stora Lundby församling har tre olika bibelgrupper för vuxna.

Apostlagärningargruppen

Vi läser ur Bibeln och samtalar om det som känns aktuellt.
Tid: onsdagskvällar, jämna veckor, 18.30-20.00
Plats: församlingshemmet
Gruppen leds av Magnus Eriksson

Markusgruppen

Vi börjar med att äta tillsammans, och sedan läser vi, och samtalar över, INSTEG, samtal med utgångspunkten i treenigheten. Ett bibelgruppsmaterial som utgår från den kristna treenighetsläran.
Tid: onsdagskvällar, jämna veckor, 18.30-21 
Plats: församlingshemmet
Gruppen leds av Kate Hultquist och Henry Forsberg
OBS: Den här gruppen är full och kan inte ta emot fler personer.
Kontakt: Magnus Eriksson
 

Lukasgruppen

Vi läser ur Lukasevangeliet och funderar tillsammans på vad dessa texter har att berätta för oss.
Tid: varannan onsdag, jämna veckor, kl 19-21
Plats: församlingshemmet
Gruppen leds av Sven Lindberg
Kontakt: Magnus Eriksson