bibelgrupp

Bibel- och samtalsgrupper i Stora Lundby

Är du intresserad av och nyfiken på Bibeln? Undrar du vilken relevans den har i vår tid? Stora Lundby församling har fyra olika bibelgrupper för vuxna.

Apostlagärningargruppen

Vi läser ur Bibeln och samtalar om det som känns aktuellt. Just nu läser vi Galaterbrevet.
Tid: onsdagskvällar, jämna veckor, 18.30-20.00
Plats: församlingshemmet
Gruppen leds av Magnus Eriksson

Markusgruppen

Vi börjar med att äta tillsammans, och sedan läser vi, och samtalar över, INSTEG, samtal med utgångspunkten i treenigheten. Ett bibelgruppsmaterial som utgår från den kristna treenighetsläran.
Tid: onsdagskvällar, jämna veckor, 18.30-20
Plats: församlingshemmet
Gruppen leds av Kate Hultquist och Henry Forsberg
OBS: Den här gruppen är full och kan inte ta emot fler personer.
Kontakt: Magnus Eriksson
 

Jeremiagruppen 

Vi träffas läser profenten Jeremias bok tillsammans under ledning av Sven Lindberg
Tid: måndagar, jämna veckor, 16-18
Dag och tid kan variera. Kontakta Sven för mer detaljerad information.
Plats: församlingshemmet
Kontakt: Sven Lindberg, 0703-88 76 42