Två kvinnor sitter vid matbordet och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Besöksgrupp

Vill du vara med och göra vardagen lite gladare för någon annan?

Det finns många församlingsbor som inte längre har möjlighet att själva komma till kyrkans aktiviteter, och som därför känner sig ensamma och längtar efter att ha någon att prata med. Här har besöksgruppen en viktig uppgift!

Den som är med i besöksgruppen har kontakt med en eller flera personer genom telefonsamtal och/eller hembesök. Hela gruppen träffas också 1-2 gånger/ termin tillsammans med diakonen.

Vill du också vara med och göra skillnad? Kontakta diakon Tina Dahllöw för att veta mer.