Meny

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Här kan du läsa om det mesta som handlar om begravningar i Svenska kyrkan.

Bokning av begravning

I Stora Lundby kyrka är det möjligt att ha begravning onsdagar eller fredagar kl 11. Begravning kan även ske i gravkapellet på Stora Lundby kyrkogård.

I Östad finns inte några fasta begravningstider.


Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 0302-49 61 28 för mer information och för att boka tid för begravning.

Ett sista farväl till den som gått bort

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Foton från kyrkor och gravkapell

Josefine Sjögren

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Administratör, Dataskyddsombud, Kyrkvaktmästare