Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Här kan du läsa om det mesta som handlar om begravningar i Svenska kyrkan.

Bokning av begravning

I Stora Lundby kyrka är det möjligt att ha begravning onsdagar eller fredagar kl 11. Begravning kan även ske i gravkapellet på Stora Lundby kyrkogård.

I Östad finns inte några fasta begravningstider.


Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 0302-49 61 28 för mer information och för att boka tid för begravning.

Ett sista farväl till den som gått bort

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Foton från kyrkor och gravkapell

Olika musikmedier: en smartphone, ett kassettband, en cd-skiva och en fm-radio. Alla liggande på en rosa bakgrund.

Så här gör du om du vill ha inspelad musik i kyrkan

Vi erbjuder livemusik och möjlighet att spela original CD-skivor

Orkidé mot svart bakgrund

Vad innebär en borgerlig begravning?

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

Kyrkstugan, interiör.

Lokaler för uthyrning

Kyrkans samlingslokaler går bra att använda för såväl dopkaffe som minnesstund.

Exteriörbild av Stora Lundby kyrka

Utse grav

Det finns mycket att tänka på när man ska utse en gravplats. Den här checklistan kan vara till hjälp.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.

Tänt gravljus vid gravsten, på en mörk kyrkogård.

Begravningskostnader

Vad ingår i begravningsavgiften?

Hjärta i en kyrkbänk med texten Ingen annan är som du.

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Foldrarna Om begravning och Mina önskemål

Skriv dina egna önskemål

I broschyren Till den som ordnar med min begravning kan du fylla i dina tankar om din egen begravning.

En kvinna går längs en skogsstig, framåt, bort från kameran. Träden har tappat sina löv och himlen är blå.

Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig ordnar vi regelbundet leva vidare-grupper för att tillsammans mötas och samtala.