Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Här kan du läsa om det mesta som handlar om begravningar i Svenska kyrkan.

Antal deltagare vid dop, vigsel, begravning och gudstjänster under pandemin

Siffran inkluderar dopfamilj, brudpar och besökande i alla åldrar, men gäller inte tjänstgörande personal och andra medverkande (till exempel kyrkvärdar).  Vi räknar antal besökande/deltagare i entrén.

Max antal personer i ett sällskap i en kyrkbänk: 7 personer

Totalt i Östad kyrka: 70 deltagare

Totalt i Stora Lundby kyrka: 80 deltagare

Max antal personer vid borgerlig begravning, dopkalas, minnesstund, möte etc i församlingshem, prästgård och kyrkstuga: 50 personer 

Trots att regeringen har godkänt 300 deltagare med anvisad sittplats som maxtak vid sammankomster inomhus som gudstjänster, dop, bröllop och begravningar så krävs det fortfarande att man håller tillräckligt avstånd till personer från andra hushåll.

Stora Lundby och Östad kyrkor är inte tillräckligt stora för att det ska få plats så många när avstånden samtidigt ska hållas. Varannan bänkrad är avstängd för att smittsäkerhet ska kunna hållas. Vi uppmanar dig som besökare att hålla 1 meters avstånd till personer från andra hushåll.

Vi baserar antal besökare på rådande restriktioner och lokalernas utformning, och siffran kan komma att ändras. 

Bokning av begravning

I Stora Lundby kyrka är det möjligt att ha begravning onsdagar eller fredagar kl 11. Begravning kan även ske i gravkapellet på Stora Lundby kyrkogård.

I Östad finns inte några fasta begravningstider.


Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 0302-49 61 28 för mer information och för att boka tid för begravning.

Ett sista farväl till den som gått bort

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Foton från kyrkor och gravkapell

Josefine Sjögren

Josefine Sjögren

Stora Lundby-Östad pastorat

Kyrkogårdsföreståndare, Dataskyddsombud