Ett träd vid fyra olika årstider.

Året på kyrkogården

När planteras växter på gravarna? När stängs vattnet av? Gravskötseln pågår året runt. Här kan du läsa mer om vad som sker och när.

Vårstädning

I mars (beroende på väder) gör vi vårfint på alla gravar. Granris, kransar, ljung, vissna blommor, trasiga lyktor och marschaller plockas bort. Utbrända ljus plockas bort från gravar som vi ansvarar för. Personliga saker och prydnader som inte går att kompostera lämnas kvar och är gravrättsinnehavarens ansvar.

Vårplantering

Under april planterar vi vårblommor för våra kunder som har beställt det. Växterna ersätts sedan av sommarblommor, för kunder som beställt det.

Vattnet sätts på

Under mars/april sätts sommarvattnet på om temperaturen tillåter det.

Sommarplantering

I början av juni tar vi bort vårblommorna. Sommarblommorna ska vara på plats till midsommar för våra kunder som beställt det. Sommarblommorna tas vanligtvis bort under oktober.

Höststädning

Arbetet påbörjas första veckan i oktober. Sommarblommor tas bort och vi inleder arbetet med smyckning inför allhelgonahelgen för våra kunder som har beställt det.

Vattnet stängs av

Under oktober sker arbetet med att stänga av sommarvattnet. Tidpunkten är väderberoende. Det finns vatten även på vintern vid kyrkorna men inte på resten av kyrkogården.

Alla helgons dag

Smyckning med granristäckning ska vara på plats för de kunder som beställt det. Allhelgonahelgen är viktig för många och vi annonserar och informerar separat om program på respektive kyrkogård.

Händer i arbetshandskar som planterar en växt.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötsel. Här kan du läsa om de olika tjänster som erbjuds.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.