Anmälan till grupp eller evenemang

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig till någon av Stora Lundby eller Östads församlingars grupper eller enstaka evenemang.

Om du anmält dig till en grupp eller ett evenemang som kräver anmälan som Stora Lundby eller Östad församling ordnar så har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring gruppen, till exempel för att veta hur många som kommer att delta och om någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras. Dina personuppgifter behandlas på basis av att det är nödvändigt för uppfyllandet av det avtal du anses ingå när du anmäler dig till gruppen.

Det är alltid obligatoriskt att ange namn, telefonnummer och bostadsadress. Om du inte anger de obligatoriska personuppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda dig en plats.

Eftersom vi ibland serverar fika, lunch eller liknande i våra grupper och evenemang finns även möjlighet för dig att ange matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

I vissa fall tar vi betalt för våra evenemang, vilket innebär att vi behöver behandla ditt namn om du som privatperson är fakturamottagare.

Uppgifter om namn, e-postadress, bostadsadress skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande. Vidare kommer systemadministratörer hos Svenska kyrkan i Uppsala, nationell nivå, och hos systemleverantören SolutionXperts att komma åt de personuppgifter du skickar in.

Eventuella fakturaunderlag sparas av Stora Lundby-Östad pastorat i tio år enligt Svenska kyrkans bestämmelser. Övriga uppgifter sparas i tre månader efter evenemanget/gruppens årsavslutning, därefter gallras de ur systemet.