Ideellt arbete

Att göra skillnad

Ideell i församlingen Att göra skillnad!

Är du intresserad av att vara ideell? Vill du vara med och hjälpa till? Fika, kyrkvärd, stötta någon socialt, leda en verksamhet? Kontakta verksamhetsledare eller expeditionen på 0691-66 14 40